IT Total in english

Microsoft Patch Tuesday

I denna månads Patch Tuesday åtgärdar Microsoft 81 säkerhetsbrister, varav 3 klassas som kritiska och 1 utnyttjas aktivt.

Zero-day i Apache

Två nya sårbarheter har upptäckts i Apache http server och en ny uppdatering har publicerats.

Zero-day i Apple

En ny Zero-day (CVE-2021-30869) har upptäckts i Apple.

Multipla sårbarheter i VMware vCenter

VMware har publicerat uppdateringar för att hantera flera säkerhetsbrister VMware vCenter Server.

Kritisk sårbarhet

Wiz säkerhetsteam har funnit fyra sårbarheter i en väl förekommande, men ganska okänd liten agent vid namn OMI (Open Management Infrastructure). OMI är…

Säkerhetsuppdateringar Från Apple

Apple har släppt nya uppdateringar som åtgärdar två aktivt utnyttjade sårbarheter.

Zero-Day I Microsoft MSHTML

En Zero-Day har identifierats Microsoft MSHTML.

Atlassian åtgärdar kritisk sårbarhet

Nya säkerhetsuppdateringar har publicerats som åtgärdar två sårbarheter i Atlassian Conference varav en av dessa anses vara kritisk och kan leda till…

Säkerhetsuppdateringar Från Microsoft

I denna månads Patch Tuesday åtgärdas totalt 51 säkerhetsbrister, varav 7 anses vara kritiska.

Nya Säkerhetsuppdateringar Från Cisco

Cisco har publicerat nya uppdateringar som åtgärdar multipla sårbarheter varav 1 kritisk (CVE-2021-1609) med ett CVSS värde på 9.8.

Viktiga säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple har släppt nya uppdateringar som åtgärdar totalt 55 sårbarheter i operativsystemen macOS och iPadOS.

Sårbarheter I Google Chrome

Google har släppt nya säkerhetsuppdateringar till Chrome som åtgärdar totalt 8 sårbarheter varav en ny Zero-Day (CVE-2021-30563).
5