IT Total in english

Security Alert

Zero-day i Apple

En ny Zero-day (CVE-2021-30869) har upptäckts i Apple.

Sårbarheten uppmärksammades av Googles säkerhetsanalytiker där tidigare versioner av operativsystemen iOS och macOS Catalina påverkas. Den nya sårbarheten gör det möjligt för skadlig kod att exekveras med högre rättigheter.

Drabbade versioner: iOS 12.5.5 och macOS 2021-006 Catalina

 

Rekommendationerna är att uppdatera till den nya versionen snarast möjligt. Se källor för mer information.

 

Källor

https://support.apple.com/en-us/HT212825

https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/apple-patches-new-zero-day-bug-used-to-hack-iphones-and-macs/

IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.