3 största skälen till varför man säkerhetsprövar sin personal

Det kan finnas flera skäl att säkerhetspröva sin personal. Jag har sammanställt vad jag som Säkerhetskyddschef anser är de tre största skälen till att…

5 råd till IT-chefer som träffas av Säkerhetsskyddslagen

En fråga som jag ofta får är vad jag som Säkerhetsskyddschef skulle göra om jag vore IT-chef och mitt företag träffades av den nya Säkerhetsskyddslagen…

Hur påverkas ditt företag om internet ligger nere?

Internettillgång har idag blivit affärskritiskt för de flesta företag. Om olyckan är framme och det inte finns tillgång till Internet, så kan det ha…

Fler cyberkriminella tar sig in genom mobila enheter i företagens nätverk

Företag utsätts nu mer än tidigare för attacker från cyberkriminella som försöker ta sig in i nätverk via uppkopplade maskiner (IoT) och mobila…

Säker arbetsplats hemma

En fråga jag ofta får är hur säkert är det att jobba hemma? Med tanke på COVID-19 situationen så har det blivit högaktuellt, så jag tänkte skriva ner…

Prenumerera på bloggen: