IT Total in english

E-post är huvudkällan till säkerhetsincidenter: ”Krävs en stark cyberkultur

Upp till 90 procent av säkerhetsincidenter som sker inom en organisation spåras till e-post. Trots att ledningsgruppen ofta är mest utsatt kan detta…

Utnyttja fördelarna med IoT för att optimera er verksamhet

I en tid av avancerad teknik blir världen omkring oss mer sammankopplad. Vardagliga föremål, från hushållsapparater till industriella maskiner…

Hur upptäcker vi cybersäkerhetsrisker i en verksamhet?

Svenska verksamheter och företag står inför en förändrad hotbild och utökade krav när det gäller cybersäkerhet. Att bygga säkra system och motståndskraft…

Kundanpassad systemutveckling: En investering i kundrelationer och lönsamhet

Kundanpassad systemutveckling är en process där företag utvecklar skräddarsydda system som uppfyller deras specifika krav och behov. Detta kan innefatta…

Big data: En kraftfull resurs för affärsframgång och för att skapa konkurrenskraftiga organisationer

Big data har blivit en alltmer populär term på senare tid och det är inte svårt att förstå varför. Med den stora mängd information som samlas in från…

Så skyddar du din data på bästa sätt

Antalet dataintrång ökar frekvent och Sverige har blivit ett av världens mest drabbade länder. Konsekvenserna av en ransomware-attack kan sätta en hel…

Därför är säker datalagring A och O för ditt företag

Vår digitala omvärld har gjort tillgänglig data till en självklarhet. Ändå är många osäkra på vikten av säker datalagring och i vilken omfattning det kan…

Hur är det att arbeta inom Tech-branschen?

Vi har sedan start fokuserat på att knyta de mest kompetenta personerna inom deras område till oss. Vi tror på att vara nytänkande, kundfokuserade och…

Hur får du ditt tech-CV att sticka ut?

Har du svårt att få ett jobb i rådande konjunktursvacka? Har du ett glapp i ditt CV efter pandemin? Covid-19 har stört karriärplanerna för många och…

Uppsjö av överbelastningsattacker mot svenska verksamheter

Ett flertal svenska sajter drabbades under helgen av överbelastningsattacker från vad som misstänks vara hackergruppen Anonymous Sudan.

Roadmap till en hybrid molnlösning

Allt fler företag bli varse att det oftast faktiskt inte går att lägga hela företaget i ett publikt moln. En hybrid molnlösning är framtiden och faktiskt…

Flertal cyberattacker mot svenska verksamheter

Förra veckan avlöste nyheter om cybersäkerhetsincidenter mot både privat och statlig verksamhet varandra.
2