IT Total in english

Security Alert

Säkerhetsuppdateringar Från Microsoft

I denna månads Patch Tuesday åtgärdas totalt 51 säkerhetsbrister, varav 7 anses vara kritiska.

Bland dessa säkerhetsuppdateringar hanteras en aktivt utnyttjad sårbarhet i Windows Update Medic Service (CVE-2021-36948). Denna har ett CVSS värde på 7.8 och kan leda till eskalerade rättigheter.

Det finns även åtgärder för PetitPotam samt för multipla sårbarheter kopplat till PrintNightmare.

Rekommendationen är att installera uppdateringarna snarast möjligt.

Se källor för mer information.

 

Källor

https://msrc.microsoft.com/update-guide/

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/08/10/point-and-print-default-behavior-change/

 

IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.