IT Total in english

IT-Total är talare på årets säkerhetsevent –Radar Security Conference 2023

Har du blivit drabbad av en cyberattack? Hur hanterar man en incident? Cyberhoten blir allt fler. Det vet vi. Många företag drabbas av cyberattacker men…

IT-Total är talare på Fortinet Security Day

Välkommen till Fortinet Security Day. Den 2:a juni ses vi i Stockholm för ett heldagsevent med keynotes på förmiddagen, fördjupningspass på eftermiddagen…

Viktiga åtgärder att vidta

Världsläget har förändrats sedan förra veckan. Det vi ser är en ökad aktivitet från Ryssland gentemot Ukraina både militärt och civilt). Europa och EU…

IT-Total är talare på årets säkerhetsevent – Radar Security Conference 2022

Har du blivit hackad? Hur hanterar man en incident? Tiden under en säkerhetsincident är kritisk. Att vidta rätt åtgärder och försäkra sig om att man…

IT-Total- Keynote speaker på RADAR SUMMIT 2021

IT-Total kommer att vara keynote speaker på Radar IT-Summit 2021. Radar Summit är Sveriges viktigaste mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och…

IT-Total ingår partnerskap med Ava Security!

IT-Total ingår partnerskap med Ava Security. Ava har en unik förmåga att leverera både cybersäkerhet och fysiska säkerhetslösningar till organisationer…

Höj er organisations cybersäkerhet genom att utbilda medarbetarna.

För att uppmärksamma Cyber Security Awareness Month erbjuder vi under oktober månad 50% rabatt på vår Cyber Security User Awareness Training. Du betalar…
1