IT Total in english

IT-Total Blogg

Uppnå hög säkerhet och maximal potential med din digitala arbetsplats

I en värld där digital transformation är nyckeln till affärsframgång är det avgörande att säkerställa bästa möjliga användning av de tekniklösningar man har. En Microsoft 365-utvärdering borde inte bara vara ett rutinförfarande, utan snarare en strategisk investering i din organisations framtid. Den omfattande utvärderingen hjälper er att förbättra säkerhet, efterlevnad, produktivitet och kostnadseffektivitet i er Microsoft 365-miljö.

 

Varför är en Microsoft 365-utvärdering viktig för ditt företag?

En Microsoft 365-bedömning är viktig för företag som vill ligga steget före i en konkurrensutsatt digital miljö. Den erbjuder en djupdykning i din organisations användning av Microsoft 365-tjänster och ger insikter och rekommendationer inom kritiska områden som:

 • Robust säkerhetsanalys:
  Den granskar dina säkerhetsinställningar, identifierar sårbarheter och tillhandahåller robusta lösningar för att skydda dina digitala tillgångar.

 • Säkerställande av efterlevnad:
  Håll er i framkant när det gäller rättsliga och regulatoriska skyldigheter med en grundlig efterlevnadskontroll som säkerställer att er datahantering följer de senaste standarderna.

 • Produktivitetsinsikter: 
  Ta reda på hur väl ditt team använder Microsoft 365-verktygen och upptäck möjligheter till förbättrad effektivitet och samarbete.

 • Utvärdering av kostnadseffektivitet: 
  Se till att du får ut mesta möjliga av din Microsoft 365-investering genom att analysera dina prenumerationsplaner och hur du använder funktionerna.


Förbättrad säkerhet: Viktig hörnsten i Microsoft 365-utvärderingen

Säkerhet i dagens digitala ekosystem är inte bara en funktion, det är en nödvändighet. En Microsoft 365-bedömning lägger stor vikt vid att utvärdera och förbättra organisationens säkerhetsläge. Så här stärker den ert digitala försvar:

 1. Omfattande säkerhetsgranskning: 
  Utvärderingen inleds med en grundlig granskning av era nuvarande säkerhetsinställningar inom Microsoft 365. Detta inkluderar granskning av användaråtkomstkontroller, datakrypteringsmetoder, nätverkssäkerhetskonfigurationer och strategier för skydd av datorer, mobiler och andra enheter. Målet är att identifiera eventuella svaga punkter som kan utnyttjas av cyberhot.

 2. Avancerat skydd mot hot: 
  Microsoft 365 är utrustad med sofistikerade verktyg för att upptäcka hot. Bedömningen utvärderar hur effektivt dessa verktyg används i din miljö. Detta inkluderar kontroll av korrekt konfiguration av Microsoft Defender för Office 365, som skyddar mot sofistikerade hot dolda i band annat e-postmeddelanden, bilagor och länkar.

 3. Förebyggande av dataförlust (DLP): 
  Utvärderingen granskar era DLP-policyer för att säkerställa att känslig information inte oavsiktligt skickas utanför organisationen. Det inkluderar kontroll av reglerna för dataöverföring och delning, vilket säkerställer att konfidentiell och kritisk information skyddas på ett adekvat sätt.

 4. Identitets- och åtkomsthantering: 
  En viktig del av bedömningen är att utvärdera hur identiteter hanteras och säkras. Detta inkluderar implementeringen av Azure Active Directory, multifaktorautentisering (MFA) och policyer för villkorad åtkomst. Dessa åtgärder säkerställer att endast behöriga personer har tillgång till känsliga 

 5. Robust säkerhetsanalys: 
  Den granskar dina säkerhetsinställningar, identifierar sårbarheter och tillhandahåller robusta lösningar för att skydda dina digitala tillgångar.

 6. Säkerställande av efterlevnad: 
  Håll er i framkant när det gäller juridiska och regulatoriska skyldigheter med en grundlig efterlevnadskontroll som säkerställer att er datahantering följer de senaste standarderna.

 7. Produktivitetsinsikter: 
  Upptäck hur väl ditt team använder Microsoft 365-verktygen och se vilka möjligheter det finns att förbättra effektiviteten och samarbetet.

 8. Utvärdering av kostnadseffektivitet: 
  Se till att du får ut mesta möjliga av din Microsoft 365-investering genom att analysera dina prenumerationsplaner och hur du använder funktionerna.

 

Säkerhetskomponenten i en Microsoft 365-utvärdering handlar inte bara om att åtgärda problem. Det handlar om att bygga en motståndskraftig, säker grund som gör det möjligt för din organisation att arbeta med förtroende i en digital första värld. Prioritera säkerhet och låt Microsoft 365 vara den sköld som skyddar era tekniska gränser.


Ett strategiskt steg mot digital spetskompetens

Att investera i en Microsoft 365-utvärdering i samarbete med IT-Total är inte bara ett IT-beslut - det är ett strategiskt affärssteg mot en säkrare, mer effektiv framtid. Utnyttja er investering i Microsoft 365 maximalt och förvandla din arbetsplats till ett nav för produktivitet och innovation. 

 

Har du några frågor eller behöver du hjälp med något kring Microsoft 365? Fyll i formuläret nedan så kontaktar våra experter dig inom kort! 

 

Vill du att vi kontaktar dig?

 

microsoft logo

 

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.