IT Total in english

Hur får du ditt tech-CV att sticka ut?

Har du svårt att få ett jobb i rådande konjunktursvacka? Har du ett glapp i ditt CV efter pandemin? Covid-19 har stört karriärplanerna för många och…
1