IT Total in english

Security Alert

Sårbarhet: MOVEit Transfer sårbarhet nyttjas (CVE-2023-34362)

Förra veckan rapporterades en zero-day sårbarhet  (CVE-2023-34362) som kan nyttjas för intrång.

Progress Software , skaparna av MOVEit Transfer applikationen, publicerade en s k zero day sårbarhet 31:a maj [1]. Sårbarheten är en SQL injection sårbarhet, som kan leda till access till den underliggande databasen utan kännedom om ett giltigt konto. Sårbarheten kan vidare leda till exekvering av kod, i detta fall vanligen ett web shell som möjliggör åtkomst och kontroll till servern utifrån.

Sårbarheten har nyttjats aktivt, och även CERT-SE [2]har gått ut med en varning där svenska organisationer kan vara drabbade. 

Enligt Microsoft Threat Analytics så använder en hotaktör vid namn Lace Tempest (DEV-0950) sårbarheten för att exfiltrera filer som sedan potentiellt kan nyttjas i utpressningssyfte mot den drabbade organisationen.

IT-Total rekommenderar en uppgradering för de som använder MOVEit. Vi har även gått igenom de miljöer vi har, samt för våra SOC kunder gått igenom sårbarhets- och applikationsinformation som vi har tillgänglig för att se om något system är sårbart. 

Källor och vidare läsning:

[1] https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Critical-Vulnerability-31May2023

[2] https://cert.se/2023/06/kritisk-sarbarhet-i-moveit-transfer

 

 

 

 

Vill ni veta mer om hur IT-Total kan hjälpa er med en hälsokontroll?

 

Kontakta mig

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.