28 Apr 2021

Säkerhetsuppdateringar Från Apple

Apple har släppt nya säkerhetsuppdateringar till följande produkter:

  • iCloud for Windows 12.3
  • Xcode 12.5
  • Safari 14.1
  • macOS Big Sur 11.3
  • Security Update 2021-002 Catalina
  • Security Update 2021-003 Mojave
  • iOS 14.5 and iPadOS 14.5
  • watchOS 7.4
  • tvOS 14.5

En av sårbarheterna som åtgärdas är en Zero Day i macOS listad CVE-2021-30657. Denna gör det möjligt för angripare att skicka en skadlig payload som undgår inbyggda säkerhetskontroller i operativsystemet.

Rekommendation är att uppdatera snarast möjligt. Se nedan för mer information.

 

Källor

iCloud for Windows: https://support.apple.com/en-us/HT212321

Xcode: https://support.apple.com/en-us/HT212320

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT212318

macOS Big Sur: https://support.apple.com/en-us/HT212325

Catalina Security Update: https://support.apple.com/en-us/HT212326

Mojave Security Update: https://support.apple.com/en-us/HT212327

iOS & iPadOS: https://support.apple.com/en-us/HT212317

watchOS: https://support.apple.com/en-us/HT212324

tvOS: https://support.apple.com/en-us/HT212323

CVE-2021-30657: https://cedowens.medium.com/macos-gatekeeper-bypass-2021-edition-5256a2955508

IT-Total Cyber Defense Center

Skriven av IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.

Microsoft Patch Tuesday

I denna månads Patch Tuesday åtgärdar Microsoft totalt 55 säkerhetsbrister varav fyra kritiska, 50 viktiga och en måttlig. Av dessa finns även tre…

Säkerhetsuppdateringar Från Cisco

Cisco har släppt nya uppdateringar för att åtgärda säkerhetsproblem i flera av sina produkter.

Kritisk Sårbarhet I VMware

En kritisk sårbarhet (CVE-2021-21984) har hittats i VMware vRealize Business for Cloud.

Prenumerera på Security Alert-bloggen: