IT Total in english

Security Alert

Ryska hackergrupper hotar med överbelastningsattacker

Hackergruppen NoName057 förkunnade i veckan på sin Telegramkanal att de och ett flertal andra pro-ryska hackergrupper planerar att ”ta ned svensk IT-infrastruktur”. Detta efter nyheten om Sveriges fortsatta militära stöd till Ukraina i det pågående kriget.

 

Vad är en överbelastningsattack?

Överbelastningsattacker (även kallade DoS/DDoS) är frustrerande och kan orsaka temporära störningar för den verksamhet som blivit utsatt, men det är viktigt att inte gripas av panik. Attackerna kan ske på olika sätt, t ex genom stor datamängd eller många anrop, eller genom att nyttja sårbarheter i applikationer eller överbelasta en enskild tjänst.

Syftet: att skapa rädsla och oro

IT-Totals cyberexperter konstaterar att syftet med överbelastningsattacker är att skapa rädsla och oro bland användare och medborgare, framför allt då målen för attackerna ofta är myndigheter eller leverantörer av kritisk infrastruktur. Hackergrupperna basunerar gärna ut sina motiv för att rubba trygghetskänslan och orsaka stress.

Hittills har Aftonbladet rapporterat om att Integritetsskyddsmyndigheten och Finansinspektionens hemsidor legat nere.

Med rätt säkerhetsåtgärder och cybersäkerhetsskydd kan angrepp mildras markant. Kunder som har sin internetleverans via IT-Total skyddas med ett grundläggande DDoS-skydd (L3-4). För kritiska tjänster rekommenderar IT-Total ett kompletterande skydd på applikationsnivå, samt en Web Application Firewall (WAF). Kontakta IT-Total för konsultation för att skydda era tjänster vid behov eller vid pågående angrepp!

 

 

 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.