IT Total in english

Security Alert

Ny zero-day i Microsoft – så arbetar du runt den

Förra fredagen upptäcktes en ny zero-day (CVE-2022-30190) i Microsoft Office. Den utnyttjas i attacker genom att exekvera skadliga PowerShell-kommandon via Microsoft Diagnostic Tool (MSDT) när en användare öppnar ett Word-dokument. 

Angriparen kan installera program, titta på, ändra eller radera data och skapa nya användare, allt utifrån den utsatta användarens behörigheter. 

Genom att eliminera MSDT URL-protokollet kan användare blockera attacker som utnyttjar sårbarheten och på så sätt arbeta runt den. 

Steg-för-steg: 

  1. Öppna command prompt som Administratör. 
  1. För att skapa en backup, exekvera kommandot "reg export HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt filename" 
  1. Exekvera sen kommandot "reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt /f" 

När Microsoft släpper en patch för CVE-2022-30190 är det bara att återställa systemet genom att importera backup-filen som skapades i steg 2. 

 

Källor: 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-microsoft-office-zero-day-used-in-attacks-to-execute-powershell/ 

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-shares-mitigation-for-office-zero-day-exploited-in-attacks/ 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30190 

 

 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.