IT Total in english

Security Alert

Ny sårbarhet i VMware ESXi

Förra veckan rapporterades en skrivsårbarhet (CVE-2022-31705) för out-of-bounds-managering i VMware ESXi, Workstation och Fusion.

Med tillgång till lokala administrativa rättigheter på en virtuell maskin kan en angripare utnyttja sårbarheten för att exekvera kod som den virtuella maskinens VMX-process sedan kör. På ESXi är sårbarheten begränsad inom VMX-sandlådan, medan den på Workstation och Fusion kan leda till exekvering av kod på maskinen där någon av produkterna finns installerad.

Produkter som påverkas av sårbarheten:

  • VMware ESXi
  • VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
  • VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
  • VMware Cloud Foundation

Uppdateringar och lösningar finns tillgängliga för att åtgärda sårbarheten i berörda VMware-produkter. IT-Total rekommenderar att omgående applicera de patchar som listas under ”Fixed Version” i ”Response Matrix”-tabellen hos VMware samt genomföra en hälsokontroll av sina system.

 

Källor:

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0033.html

https://blogs.vmware.com/security/2022/09/esxi-targeting-ransomware-the-threats-that-are-after-your-virtual-machines-part-1.html

 

Vill ni veta mer om hur IT-Total kan hjälpa er med en hälsokontroll?

Kontakta mig

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.