13 Aug 2020

“Microsoft Patch Tuesday” Augusti 2020

Microsoft har släppt månadens patchar, däribland ett par som nyttjas aktivt. Vi rekommenderar alltid att hålla system uppdaterade med de senaste patcharna.


Vänligen lägg lite högre prioritet på CVE-2020-1472
 kopplat till Netlogon samt CVE-2020-1464 kopplat till spoofing i filsignaturer. 

 

 

 

Källor

 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Aug 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4557222/how-to-manage-the-changes-in-netlogon-secure-channel-connections-assoc 

 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1464 

 

IT-Total Security Operations Center

Skriven av IT-Total Security Operations Center

IT-Total SOC övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total SOC består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.

CVE-2020-16898 Windows ICMPv6 RDNSS Remote Code Execution Vulnerabilitiy

En sårbarhet har noterats i Windows 10 samt windows Server 2019 kopplat till implementationen av ICMPv6 RDNSS. Felet ligger i WindowsTCP/IP stack, som…

"Microsoft Patch Tuesday" Oktober 2020

Microsoft har släppt månadens patchar, däribland patchar för .Net, WindowsCodecs samt Exchange. Flera av patcharna löser information disclosure i…

Flera sårbarheter, HP Device Manager

Flera sårbarheter relaterade till HP Device Manager har publicerats. Vissa berör samtliga versioner av mjukvaran, andra specifika. CVE-2020-6926 har…

Prenumerera på Security Alert-bloggen: