12 Nov 2020

Intel - tillägg för “MS Patch Tuesday” November 2020

Intel har gått ut med information om patchar för totalt 95 sårbarheter,  varav ett antal klassas som kritiska men ej i skrivande stund rapporterats som att de har utnyttjats aktivt.

Två av de kritiska sårbarheterna gäller exempelvis Intel AMT, samt Intel SISM.  (CVE-2020-8752). 
 
Även hårdvarurelaterat har noterats: 
Intel Wireless Bluetooth (CVE-202-12321). 
PLATYPUS (Ny Intel CPU side-channel vulnerability) (CVE-2020-8694 samt CVE-8695). 
 
Delar av uppdateringarna kan komma via Windows update för Windowsplattformen – annars är rekommendationen att via tillverkaren tillhanda patchar för relevanta sårbarheter. 

 

Källa:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/intel-fixes-95-vulnerabilities-in-november-2020-platform-update/ 

https://blogs.intel.com/technology/2020/11/ipas-security-advisories-for-november-2020/ IT-Total Security Operations Center

Skriven av IT-Total Security Operations Center

IT-Total SOC övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total SOC består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.

Microsoft Patch Tuesday

Microsoft har i denna månad och årets första Patch Tuesday släppt nya uppdateringar varav 14 anses som kritiska, och en nyttjas aktivt.  Den aktiva…

Zyxel avslutar 2020 med patchar mot hårdkodade lösenord

Sårbarheter i Zyxels brandväggar samt Access Punkter påvisar ett tidigare användande av hårdkodat konto använt för att automatisera uppdateringar…

Omfattande kampanj har avslöjats efter en supply-chain attack

Säkerhetsföretaget FireEye avslöjar en omfattande kampanj efter de upptäckt en supply-chain attack i mjukvaran för SolarWinds Orion…

Prenumerera på Security Alert-bloggen: