IT Total in english

Security Alert

Förändrat säkerhetsläge

Viktigt information

Världen ser annorlunda ut idag och vi riskerar att stå inför nya hot.

Som kund och partner till oss vill vi delge er information som går ut inom den digitala världen. CISA (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency i USA) gick igår ut med nya rekommendationer på grund av det som händer just nu där de anser att alla organisationer är i riskzonen för cyberhot.

Det rekommenderas att företag och organisationer:

 

  • Reducerar sannolikheten av ett cyberintrång genom att till exempel all fjärråtkomst till organisationens nätverk och privilegierad eller administrativ åtkomst kräver multifaktorautentisering

 

  • Vidtar åtgärder för att snabbt upptäcka ett potentiellt intrång genom att till exempel bekräfta att hela organisationens nätverk är skyddat av antivirus-/antimalwareprogram och att signaturerna i dessa verktyg är uppdaterade

 

  • Säkerställer att organisationen är förberedd om ett intrång sker genom att till exempel utse ett krishanteringsteam med huvudkontaktpunkter för en misstänkt cybersäkerhetsincident och roller/ansvar inom organisationen, inklusive teknik, kommunikation, juridik och affärskontinuitet

 

  • Maximerar organisationens motståndskraft mot en destruktiv cyberincident genom att till exempel testa säkerhetskopieringsprocedurer för att säkerställa att kritisk data snabbt kan återställas om organisationen påverkas av ransomware eller en destruktiv cyberattack.

 

Källor

https://www.cisa.gov/shields-up

Ni kan även läsa om MSB:s rekommendationer här:

https://www.msb.se/contentassets/e25a61193a12414d9840f81c70841be3/rapport-cybersakerhet-i-sverige-2020---rekommenderade-sakerhetsatgarder.pdf

 

Åke Ekerbring

Head of Security

 

Åke Ekerbring

Vår Säkerhetsskyddschef Åke Ekerbring har en synnerligen gedigen bakgrund av säkerhetsarbete i tidigare roller vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmaktens högkvarter.