IT Total in english

Security Alert

En sårbarhet i Fortinets produkter har publicerats, varav en klassas som kritisk.

Den kritiska sårbarheten (CVE-2023-47539) finns i FortiMail och gör det möjligt för en angripare att kringgå administratörsinloggningen och kan då ge angriparen administratörsrättigheter.

CVE-2023-47539 har fått en CVSS-klassning 9,0 på en 10-gradig skala, och alla rekommenderas att uppgradera Fortimail till version 7.4.1 eller högre

 

Läs mer om våra CDC-tjänster här

 

Källor och vidare läsning:

https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-439 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.