IT Total in english

Security Alert

DDoS attacker mot svensk infrastruktur förväntas

Hackergruppen Anonymous Sudan meddelar via sin Telegram kanal att de kommer angripa svensk infrastruktur till följd av koranbränning

Under torsdagen 28:e juni rapporterades i media att flera sjukhus webbtjänster har drabbats, och idag 29:e rapporteras ytterligare attacker. 

Enligt uttalandet så görs attackerna som konsekvens av en koranbränning, och att "all vital infrastruktur kommer vara måltavlor". 

IT-Total SOC följer utvecklingen. Organisationer bör se över sin beredskap och skydd mot DDoS så långt det är möjligt.

Våra tjänster Firewall Advanced och Internet Threat Protection  tillhandahåller skydd och övervakning för våra kunder.

anonymousjuni23

Information från Anonymous Sudan:s Telegram meddelande. (28 juni)

Källor och vidare läsning:

[1]  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1141378

 

 

Vill ni veta mer om hur IT-Total kan hjälpa er med en hälsokontroll?

 

Kontakta mig

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.