16 Oct 2020

CVE-2020-16898 Windows ICMPv6 RDNSS Remote Code Execution Vulnerabilitiy

En sårbarhet har noterats i Windows 10 samt windows Server 2019 kopplat till implementationen av ICMPv6 RDNSS. Felet ligger i WindowsTCP/IP stack, som inte hanterar ICMPv6 Router Advertisment paket korrekt. Sårbarheten kan leda till att en fjärrangripare kan köra kod på den attackerade enheten. Angriparen behöver utföra attacken från samma subnät som den utsatta maskinen finns på, och kan inte direkt-utnyttjas från internet.   
CVSS poäng är 8.8/10. 

Workaround är presenterad, se länk nedan till Microsoft. 

 

Källa:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16898

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-16898

 

 IT-Total Security Operations Center

Skriven av IT-Total Security Operations Center

IT-Total SOC övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total SOC består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.

CVE-2020-16898 Windows ICMPv6 RDNSS Remote Code Execution Vulnerabilitiy

En sårbarhet har noterats i Windows 10 samt windows Server 2019 kopplat till implementationen av ICMPv6 RDNSS. Felet ligger i WindowsTCP/IP stack, som…

"Microsoft Patch Tuesday" Oktober 2020

Microsoft har släppt månadens patchar, däribland patchar för .Net, WindowsCodecs samt Exchange. Flera av patcharna löser information disclosure i…

Flera sårbarheter, HP Device Manager

Flera sårbarheter relaterade till HP Device Manager har publicerats. Vissa berör samtliga versioner av mjukvaran, andra specifika. CVE-2020-6926 har…

Prenumerera på Security Alert-bloggen: