IT Total in english

Security Alert

Aktivt utnyttjad sårbarhet i Google Chrome & Mozilla Firefox

Måndagen den 2:a oktober la CISA till en sårbarhet i sin Known Exploited Vulnerabilities Catalog.

Sårbarheten, CVE-2023-5217, påverkar en modul i äldre versioner av Google Chrome och Mozilla Firefox. Dessa typer av sårbarheter utgör stora risker, då gör att en del av minnet på den lokala enheten kan skrivas över med kod från en angripare.

 

IT-Total rekommenderar användare av Chrome och Firefox att omedelbart uppdatera sina webbläsare. För kunder med cybertjänster på nivå Advanced följer IT-Total utvecklingen av sårbarheten i respektive miljö.

 

Källor och vidare läsning:

https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2023/10/02/cisa-adds-one-known-exploited-vulnerability-catalog

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-5217

 

 

Läs mer om våra CDC-tjänster här

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.