IT Total in english

IT-Total Blogg

Så skyddar du din data på bästa sätt

Antalet dataintrång ökar frekvent och Sverige har blivit ett av världens mest drabbade länder. Konsekvenserna av en ransomware-attack kan sätta en hel organisation i konkurs, men ändå är det många som upplever det “lättare” att betala en lösensumma för att få tillbaka sin data än att investera i en säker datahantering och bli skyddad mot intrång. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) klassar ransomware som ett prioriterat hot som vi behöver hjälpas åt att förebygga. Här listar vi 5 steg som placerar er steget före och skyddar er data på bästa sätt.

 

Ett dataintrång kan ha förödande konsekvenser för de företag som drabbas. Att förlora kunder till följd av ett tappat förtroende är en av dem, den ekonomiska förlusten är en annan. Tiden det tar för en verksamhet att återhämta sig efter ett dataintrång blir allt längre, att vara med om en cyberattack kan till och med sätta hela företag i konkurs. Under 2022 genomfördes fler cyberattacker globalt jämfört med året innan, samtidigt som antalet ransomware-attacker mot företag ökade med 100% mellan H2 2021 och H2 2022 - ett rekordår där svenska bolag faktiskt visat sig vara bland de mest utsatta i världen.

 

Det finns olika teorier kring vilka bakomliggande orsaker som bidrar till att attackerna ökar. En hypotes är den ökade benägenheten företag har till att betala lösensumman, en “lösning” som enligt flera företag kan upplevas vara lättare än att faktiskt arbeta fram omfattande åtgärder och skydd mot dataintrång. Samtidigt har MSB klassificerat ransomware som ett prioriterat hot. De hävdar därför att det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att förbättra hanteringen, alla organisationer måste kunna förebygga attackerna och minska risken att drabbas. 

För att säkerställa en trygg och säker hantering av data är det avgörande att gällande lagar, regler och standarder följs, detta genom ett väl fungerande compliance-arbete. Det är också viktigt att säkerställa att de leverantörer ni väljer att arbeta med uppfyller relevanta krav och standarder, såsom GDPR. Genom att ta ett proaktivt tillvägagångssätt till compliance kan ni minimera risken för dataintrång och dess skadliga följder.

Vi på IT-Total brinner för att hjälpa både stora och medelstora företag till en trygg digitaliseringsresa och det finns flera faktorer att se över för att uppnå säkerhet. En bra början är att skaffa ett säkert datalagringssystem, när det är på plats finns det flera andra punkter som er verksamhet kan se över. 

 

IT-Total_blog_HPE-alletra_skydda-data-pa-basta-satt

 

Så ligger ni steget före och skyddar er data på bästa sätt:

 

1. Se över att ni har ett säkert datalagringssystem utifrån datan som ska lagras

Grunden till skydd mot dataintrång handlar om att välja rätt datalagringssystem. Beroende på vilken typ av data som ert företag lagrar finns mängder med datalagringssystem att välja bland som kan matchas mot just era preferenser baserat på compliance. 
Det är viktigt att göra en analys av vart datan som ska lagras får sparas - både utifrån vad lagstiftningen säger, om det handlar om on prem/private cloud eller public cloud samt hur datan ska sparas. Se över att ni har ett datalagringssystem som kan hantera den mängd data ni behöver kunna skydda och som kan tillgängliggöras efter era behov. Lagringsplattformen HPE Alletra från vår partner Hewlett Packard Enterprise går att matcha med både stora och små företag och är effektiv att hantera. För de företag som känner sig osäkra på hur man implementerar en säker datahantering i verksamheten kan HPE Alletra vara en bra kandidat då det kräver minimalt med resurser och har en 100% datatillgänglighet. 

2. Utbildning 

En avgörande faktor i arbetet mot dataintrång och för ett ökat företagsskydd är att utbilda personal i hur en attack kan upptäckas och undvikas. Idag är det endast 56% av företag som prioriterar att förbereda sina anställda för ett potentiellt dataintrång enligt en undersökning av Proofpoint, trots att framgångsrika phishingattacker orsakar en enorm ekonomisk förlust hos företagen som utsätts. Var därför mån om att se över och uppdatera den säkerhetsutbildning ni har på företaget, på så sätt gör ni de anställda trygga i hur de går tillväga för att skydda både sin egen och organisationens information. 

 

3. Tillämpa en strategi för att hantera sårbarheter 

Se till att ni har en tydlig strategi för hur ni både inventerar och hanterar sårbarheter i era system, sårbara system drabbas nämligen mycket lättare för ett dataintrång. Strategin ligger till grund för att ge er en tydlig bild av om sårbarheten är av kritisk karaktär, därefter är det viktigt att förbereda er genom att patcha mjukvaran. Lagringsplattformen HPE Alletra är en integrerad lösning som består av både maskinvara och programvara. Det innebär att patchar och uppdateringar kan utvecklas och testas vilket minskar risken för inkompatibilitet och fel vid genomförande av en uppdatering, samtidigt som det säkerställer att systemet förblir stabilt och säkert. Genom att hålla datorer, servrar och mjukvara uppdaterade minskar ni sårbarheten för en attack. 

 

4. Se över vilka som har tillgång till IT-systemen 

Genom att säkra upp så att endast autentiserade personer har tillgång till informationen i vardera system kan ni undvika att er data exponeras i onödiga sammanhang. Att kapa identiteter och lösenord är nämligen ett typiskt tillvägagångssätt för cyberkriminella att komma åt data. HPE Alletra är utrustat med avancerade säkerhetsfunktioner, kan integreras med IAM-system och erbjuder övervakning och rapportering av åtkomstaktiviteter. Tillsammans bidrar det till att skydda systemet mot obehörig åtkomst och minska risken för dataläckage. Att begränsa tillgången till er data minskar risken för att den av misstag hamnar i fel händer. Även övervakning via en SIEM kan vara ett bra sätt att registrera "ovanliga" inloggningar i era system - även om man har lämplig access. 

 

5. Säkerställ att era backuper fungerar 

Skulle ni trots allt drabbas av ett dataintrång eller en ransomware-attack är det en backup som ger er förutsättningarna till att få tillbaka er data. Se till att ta fullständiga säkerhetskopior av dina servrar, filsystem och databaser med jämna mellanrum för att slippa försöka återskapa data från grunden om faran skulle vara framme. Vill man säkra att ens backuper fungerar är HPE Alletra ett bra val av system eftersom det är utrustat med avancerade funktioner för säkerhetskopiering och återställning, samtidigt som det stödjer flera backup-metoder. Tillsammans bidrar funktionerna till att säkerställa att backuplösningen fungerar som den ska, vilket minskar risken för dataförlust och ökar företagets förmåga att återhämta sig från katastrofer.

Mängden dataintrång som sker varje år har uppnått skrämmande siffror, vissa hävdar att det inte är en fråga om man kommer att drabbas, utan att man ska göra sig redo för när det händer. Inom industrin pratar man idag ofta om Zero-Trust filosofin där en grundbult är att just träna och förbereda sig för att kunna hantera en eventuell cyberattack. Filosofin har gjort datasäkerhet till en direkt avgörande faktor för både företag och organisationers framtid. Som specialister på säker och tillgänglig IT-infrastruktur och cybersäkerhet tycker vi på IT-Total som sagt att en bra början är att välja rätt datalagringssystem.

Kontakta oss gärna om ni är osäkra på vad som kan passa just er verksamhet. 

 

Till vårt kontaktformulär

 

 

Artikeln publiceras i samarbete med

hpe

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.