IT Total in english

Aktuellt

SIS standardiserar sin drift och Infrastruktur med IT-Total som ny partner

Med ett signerat avtal utan fast slutdatum ämnar SIS, Svenska Institutet för Standarder, att tillsammans med IT-Total kunna ta välgrundade strategiska beslut för framtiden genom att tillsammans skapa en moderniserad och trygg IT-miljö. Man går från att ha allt i egen regi till att nu helt fokusera på en outsourcad lösning med en huvudpartner.

IT-Total_SIS_Fasad

SIS har ett högt IT-säkerhetsfokus och man vill ha en IT-infrastruktur som är säker och tillgänglig där man kan dra nytta av storskaliga lösningar som inte hade varit ekonomiskt eller kompetensmässigt försvarbara att implementera i en ny egen plattform. Därför hamnade valet på IT-Total. Stort fokus har lagts på att tillgänglighet och flexibilitet på Infrastrukturtjänster ihop med en avtalsmässig flexibilitet. I valet av partner har man även tittat på SIS framtida krav och behov. Man har som mål att frigöra den interna IT-organisationen från dagligt tekniskt underhåll och därigenom frigöra mer tid till att stödja verksamheten med vidareutveckling och kvalitetshöjning.

 

- Det känns extra kul att få ingå partnerskap med SIS som vi uppfattar har genomfört en väldigt professionell upphandlingsprocess där inget lämnats åt slumpen. Vår privata molnlösning uppfyller alla SIS nuvarande krav och vi kan successivt titta på att nyttja nya funktioner i publika molnlösningar och gå mot en Säker Hybrid Moln-lösning där vi kan nyttja det bästa av två världar säger Fredrik Rosencrantz Head of Managed Services på IT-Total.

 Andreas Bedeus-SiS

Andreas Bedeus IT-chef, SIS

- SIS har ett brett uppdrag där förmågan att uppnå våra långsiktiga mål i högsta grad är beroende av våra IT-lösningar. Det nya samarbetet med IT-Total innebär att vi får tillgång till en säker, skalbar och flexibel IT-miljö. Tillsammans med en dynamisk avtalsform utan inlåsningseffekter skapar vi ett partnerskap med IT-Total som möjliggör för oss på SIS att utvecklas över tid säger Andreas Bedeus IT-chef hos SIS.

 

 

Om SIS

SIS är en ideell förening som är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN. SIS har drygt 170 anställda.

IT-Total

På IT-Total brinner vi för att hjälpa medelstora och stora företag med en säkrare digitaliseringsresa. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert. Alla anställda är säkerhetsprövade och finns i säkerhetsklassade lokaler och datahallar. Vi kan erbjuda svensk leverans.