IT Total in english

Aktuellt

IT-Total höll föreläsning på ICA som en del av ICAs Cyber Security Month för att höja säkerhetsmedvetenheten och kompetensen inom digital säkerhet.

Oktober månad = Cyber Security Month, något som ICA valde att uppmärksamma för att höja säkerhetsmedvetenheten och kompetensen inom digital säkerhet för sina medarbetare. 

IT-Total höll en föreläsning för ICAs medarbetare som en del av ICAs informationssäkerhetsmånad som bl.a. handlade om hur säkerhetsskyddslagen och NIS 2-Direktivet påverkar Informationssäkerheten inom ICA-bolagens olika verksamhetsområden. En viktig aspekt är att ICA är en viktig samhällsfunktion ur ett totalförsvarsperspektiv då de levererar livsmedel, läkemedel samt bank och försäkring. 

Åke Ekernbring_IT-Total_Stephanie Ternert_NIS2_Allriskinsats Ternert

Åke Ekerbring, Säkerhetsskyddschef, IT-Total och Stephanie Ternert, informationssäkerhetsspecialist och IT risk manager på ICA Gruppen.

Vi ställde några frågor till Stephanie Ternert, informationssäkerhetsspecialist och IT risk manager på ICA Gruppen.

Varför är digital säkerhet viktigt för ICA?  
- Som ett samhällsviktigt företag tar ICA detta på största allvar och har därför under hela oktober månad erbjudit medarbetare i Sverige att delta vid en rad spännande seminarier, event och aktiviteter för att öka sin kunskap och medvetenhet om digital säkerhet.

I en alltmer uppkopplad värld med spänt säkerhetsläge till följd av krig, kriminalitet och världsekonomins påverkan är det viktigt att vi idag är extra vaksamma och förstår hur man som enskild medarbetare och individ kan och bör skydda sin information, säger Stephanie Ternert.

Vilka är de största utmaningarna idag och framöver för er på ICA?
- Säkerhetsläget ute i världen har förändrats, på flera fronter. Den ökade hotbilden mot Sverige har lett till ett större antal cyberattacker och riskerna det innebär gör att vi alla måste tänka ännu mer på säkerheten. Den ökade digitaliseringen i samhället är en stor tillgång, men samtidigt en utmaning. Exempelvis ser vi inom områden som AI (artificiell intelligens) att det finns stora möjligheter att exempelvis skapa mer effektiva arbetssätt, men det finns samtidigt flera utmaningar i form av säkerhetsrisker så som otillförlitlig information, feltolkningar och att AI:n nyttjas på ett skadligt sätt. För att förbereda oss för hoten så jobbar vi med att ha ett starkt säkerhetsskydd med rätt tekniska åtgärder och processer, men vi jobbar också på att öka säkerhetsmedvetenheten och kompetensen hos våra medarbetare. Jag tror starkt på att jobba tillsammans och dela erfarenheter mellan bolag och myndigheter i Sverige. Tillsammans är vi starka! avslutar Stephanie Ternert.

Jobbar du i en verksamhet som också är kritisk för samhället eller funderar du på hur kommande NIS 2 direktiv kommer att påverka er? Kontakta oss om ni behöver rådgivning eller utbildning av er personal.

 

Kontakta mig


Läs även:  

De nya kraven från NIS2 är en utmaning för många

 

Alla nyanställda utbildas i cybersäkerhet

Fabege tar hjälp av IT-Total för att utbilda personalen i cybersäkerhet.– Vi har haft webinarer, och en expert på IT-Total har spelat in en video om cybersäkert beteende som det är obligatoriskt för alla nyanställda att se.

 

För mer information kontakta:

Åke Ekerbring, Head of Security, IT-Total
Mail: ake.ekerbring@it-total.se 
Tel: +46 76-777 79 28 

 

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.