IT Total in english

Aktuellt

IT-Total vinner ny affär: Utvecklar BI-lösning åt Keolis

Keolis tar nästa stora steg inom kollektivtrafikens digitalisering och BI (business intelligence). I uppdraget, som gått till IT-Total, ingår att utveckla en ny lösning för BI för busstrafiken som ska tillämpas i Stockholm, Göteborg och Uppsala under 2022.
”Det innebär att man kan upptäcka brister och agera innan det uppstår problem i kollektivtrafiken – som att sätta in extrabussar vid behov eller byta ut bussar som indikerar problem, detta via den data som samlas in i realtid”, berättar Mats Grewe, Business Development, IT-Total.

Självständiga team och små leveranser

Den globala trafikleverantören Keolis är specialister på kollektivtrafik i såväl stadsmiljö som landsbygdstrafik. Bolaget startade sin digitala transformation 2014 där fokus är ett hållbart resande med resenärer som kan få så bra realtidsinformation som möjligt. Nu rullar Keolis Sverige ut ett stort projekt, Trafik IT. Det inleds med en ny digital lösning för SL-bussarna i Stockholm där Keolis tagit över ombord-utrustningen med tillhörande applikationer, undantaget biljettmaskinerna. Samma digitala lösning ska användas för Västtrafiks bussar i Göteborg och Upplands Lokaltrafiks bussar i Uppsala, som Keolis vunnit avtal med.

IT-Total_Kundcase_DSC03619_Stadshuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg_linje25_fotograf_BjörnNord-1-1


”Omfattande och väldigt viktigt åtagande”
Stora mängder data kommer att registreras varje sekund av sensorer i bussarna. Det handlar till exempel om antalet resenärer som stiger av och på, hur många barnvagnar som finns på varje buss och bussarnas exakta position. Men också tekniska detaljer som oljetryck, bränsleförbrukning, fart och dörrarnas skick.
– För att kunna använda all data mest effektivt och tillämpa Machine Learning och AI har vi anlitat IT-Total. De designar och utvecklar en helt ny lösning åt oss. IT-Total har ett omfattande, utmanande och väldigt viktigt åtagande för Keolis, och vi har stort förtroende för att det blir en bra leverans, säger HP Larsson, Chef Integrerad Depådrift på Keolis, och fortsätter:

– Keolis har stora ambitioner där BI-lösningen från IT-Total är en del av ett pågående digitaliseringsprojektet. Nya verktyg för dataanalys kommer stödja verksamhetens förebyggande fordonsunderhåll, verksamhetsplanering och samtidigt ge marknadens bästa produktionsuppföljning. Det är vår övertygelse att stora mängder data från bussar och trafikplanering i kombination med effektiva algoritmer kommer att optimera vår verksamhet och ge Keolis stora konkurrensfördelar.
Mats Grewe, Business Development på IT-Total:
– Vi utvecklar en big data-lösning i Microsoft Azure för att kunna hantera och lagra all inkommande data. Samtidigt arbetar vi tillsammans med verksamheten för att tillgodose hela dess behov av information. Det handlar om att kunna göra uppföljningar och analyser men också om att använda information i realtid, allt för att optimera verksamheten. Målet är att kunna göra de bästa bedömningarna av vad som kommer att hända i framtiden så att såväl trafikledning som service och affärsanalytiker på Keolis ska få förutsättningar att fatta de bästa besluten.

Etablerar molnlösning och bygger lasttestverktyg
IT-Total ansvarar också för att etablera den Microsoft Azure molnplattform som krävs för den nya lösningen, och därmed bidra till att Keolis har en modern och framtidsäker IT-plattform oavsett kommande behov och lösningar.
Vidare bygger IT-total ett lasttestverktyg som ska kunna simulera all data från minst 350 bussar som samtidigt är i trafik.
– Syftet med lasttestverktyget är att Keolis i februari ska kunna lasttesta alla sina nya system inför omställningen, förklarar Mats Grewe.
Magnus Karlsson

Det var flera anledningar till att Keolis valde IT-Total.
– IT-Total är experter på säkra molnlösningar och utveckling av verksamhetsnära IT-system. Men de har också den spjutspetskompetens som krävs för att utveckla den data lake och BI som vi efterfrågar, säger Magnus Karlsson, projektledare för Trafik IT på Keolis.Om IT-Total
IT-Total har säkerhet som fokus. Affärsidén är att hjälpa kunderna i deras digitaliseringsresa så att de blir tryggare. IT-Total erbjuder Secure Hybrid Cloud, managerade tjänster, konsulting och produkter tillsammans på ett säkert sätt.

Om Keolis
Keolis är ett globalt kollektivtrafikbolag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har 4500 anställda och omsätter cirka fem miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.


IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.