IT Total in english

IT-Total Blogg

Molnresan som blev till ett ekonomiskt oväder - så gick det till

Molnet: Skalbart, billigt och snabbt. En resa till framtiden. Eller förvandlades er molnresa till ett ekonomiskt oväder? Här är 8 fallgropar ni ska se upp för när ni åker till molnet.

Resan till molnet skulle göra allt så mycket bättre, men sedan gick något snett. Det blev inte riktigt som ni tänkt er. Oavsett om er resa går till ett publikt eller privat moln så har vi receptet på hur ni ska göra just er specifika molnresa på bästa sätt.

Den här artikeln handlar om när molnresan inte riktigt går som planerat - om fallgroparna som många hamnar i på vägen dit. Vi på IT-Total har hjälpt företag att förflytta sig till molnet så länge det har funnits moln. Därför har vi också samlat på oss en hel del erfarenhet. Både bra och dåliga. Så, för att ni ska bli uppmärksamma på vilka dessa fallgropar är har vi nu sammanställt de största i en artikel.

 

Molnresan som blev ett ekonomiskt ovader_IT-Total

8 fallgropar att ta hänsyn till under molnresan

 

Fallgrop 1.
Bristfälligt förarbete, planering och analys

Den i särklass största fallgropen är att det brister i förarbetet kring planering och analys. Oavsett om det handlar om att lyfta en klientplattform, användarnära tjänst eller ett helt backend-system.

 

Så, varför ska ni upp i molnet? Den frågan ska ha tydliga svar, annars kommer ni inte att nå era uppsatta mål. Vilka blir de största fördelarna för er verksamhet? Gör inte misstaget att förväxla en flytt till molnet med outsourcing. Molnet är en teknik, men tekniken måste skötas av specialister - antingen hemma hos er eller outsourcat - själva molntjänsten är ingen outsourcing. En annan viktig fråga som ni bör ställa er är om ni verkligen är redo att ta steget att börja transformera er IT-avdelning. Det vill säga att börja rekrytera specialister på moln i stället för klassiska drift- och systemtekniker?

 

Tyvärr så läggs alldeles för stort fokus på själva tekniken i stället för analysen. En grundlig nulägesanalys gör också att ni har lättare för att välja system och funktioner som exakt mappar emot det som er verksamhet kräver. Detta kan spara oerhört mycket pengar och bekymmer.

 

Det andra steget handlar om att ta reda på ert önskade läge, det vill säga varför gör ni er molnresa? Vad vill ni uppnå?

 

Fallgrop 2.
Molnprojektet tar alldeles för lång tid

En konsekvens av bristfällig research och analys kan ert molnprojekt ta mycket längre tid än vad ni räknat med (och budgeterat för).

 

En annan orsak till att molnprojektet tar för lång tid kan vara att ni inte vågar ta det sista steget. I stället itererar ni lösning, efter lösning och lägger till nya funktionaliteter och väntar in nya uppdateringar - utan att göra en release. En annan orsak kan bero på att ni jobbar på ett traditionellt sätt. Ett arbetssätt som fungerade alldeles utmärkt för 15 år sedan när ni hade on-prem-system - fungerar kanske inte alls idag. Detta på grund av att det ständigt släpps nya funktioner och uppdateringar med bara några dagars intervaller. Att inte jobba agilt idag gör att ni halkar efter. Istället riskerar ni att hamna i en slags limbo som kan vara svår att ta sig ur, eftersom ni aldrig hittar den perfekta tidpunkten att starta.

 

Fallgrop 3.
Allt ska upp i molnet - samtidigt!

Alltför ofta har företag satt målbilden att allt ska upp i molnet - alldeles för snabbt. Det är inte fel att ha som målsättning, men det viktigt att detta görs steg för steg. I många fall är det faktiskt inte ens möjligt att flytta allt till det publika molnet på grund av regulatoriska, lagmässiga eller åtkomstmässiga skäl, om snabb tillgänglighet är ett krav på vissa applikationer. Att identifiera vilka saker som ska upp i det publika eller privata molnet tillhör research-delen av molnresan. Att bestämma tidigt i resan att allt ska upp i molnet med en gång är en liten varningsflagga på att ni kanske ska gå tillbaka till ritbordet och tänka igenom vilka saker som ni ska börja med. Ta det steg för steg.

 

Fallgrop 4.
Ni är inte tillräckligt agila

Arbetssätt och företagskultur spelar faktiskt större roll än vad ni kanske tror. Ett företag som arbetar traditionellt har mycket högre risk att projektet drar ut på tiden och går över budget än ett företag som redan från början arbetar i iterationer på ett agilt sätt. För att kunna testa nya lösningar och jobba snabbt krävs det helt enkelt att ni som företag arbetar agilt. Att kontinuerligt göra små iterativa lösningar samtidigt som ni parallellt genomför den stora förflyttningen är mycket bättre än att göra större uppdateringar mer sällan.

 

En annan vinning med att kunna jobba agilt är just förmågan att leverera värde förhållandevis snabbt. Genom att komma igång med 1.0-versionen av molnförflyttningen - kan ni skapa ett driv inifrån organisationen. Ni kommer att få input och feedback från medarbetare och användare på ett sätt som blir extremt värdefullt för leveransen.

 

Fallgrop 5.
Molnet blev en dyr affär

För några år sedan fanns det nästan en vedertagen sanning om att molnet per definition alltid var billigare än on-prem. Detta har förändrats i takt med att flera organisationer märkt att det faktiskt blev tvärtom när tillräckligt bra kostnadskontroll och översikt saknats. De stora fördelarna med en molntjänst är att de är extremt skalbara samt att ni inte längre ansvarar för driften - vilket gör att ni kan lägga er tid på annat. En molntjänst bidrar till att ni får en modern miljö som förhoppningsvis har färre driftstopp, bättre tillgänglighet och större möjligheter till flexibilitet. Tyvärr tenderar molnlösningar att bli dyra affärer för de som har bristfällig kostnadskontroll.

 

Det handlar om att skapa solida rutiner kring testmiljöer och vilka tekniska funktioner som kan implementeras för att hantera dessa. Exempelvis att komma ihåg att stänga av testmiljöer när de inte längre används. Eller att lägga in budgetar och få rapporter och larm om när ni närmar er olika gränsvärden.

 

Fallgrop 6.
Molnet kräver andra kompetenser från era IT-medarbetare än vad on-prem gjorde

Molnlösningar har också förändrat IT-avdelningen i grunden. Medarbetarna har på bara några månader gått från att ägna sin tid och kompetens till att drifta och förvalta sina egna servrar till att lägga hela förvaltningsansvaret hos någon annan. På så sätt har IT-medarbetarnas uppgifter gått från att vara tekniska doers till tekniska “know hows”. IT måste såklart fortfarande ha den tekniska kompetensen - men den viktigaste uppgiften är att faktiskt förstå på vilket sätt molnet kan stötta affären - att förstå verksamhetens huvudvärk och omformulera det till krav för att sedan designa applikationer och tjänster utifrån dessa krav.

 

IT:s enda egentliga funktion är att stötta verksamheten för att kunna göra bättre och smartare affärer. Fler och fler företag börjar sakta men säkert förstå detta och idag pratas det mycket mer om verksamhetsnära IT - där IT-chefen jobbar tillsammans med verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare. Att lyckas transformera er IT-avdelning är avgörande för om ni lyckas med er molnresa. Det är inte bara tekniken som ska flytta till molnet - utan även er kompetens.

 

Fallgrop 7.
Att inte tänka hybrid molnlösning

Tanken att flytta allt till det publika molnet är i de allra flesta fall en omöjlighet när företag ska anpassa sig till tekniska krav, branschstandards eller regulatoriska krav. Därför väljer allt fler företag att bygga hybrid-moln där viss typ av last ligger i det publika molnet och annan typ av last ligger i ett privat moln. På så sätt kan ni flytta omkring olika laster sömlöst mellan publika och privata moln samtidigt som ni har en total översikt. Även om ni som företag har målsättningen att gå fullt ut med det publika molnet är en hybridlösning det som fungerar bäst för de allra flesta företag. I 99 procent av alla fall uppkommer det alltid saker som inte kan läggas i det publika molnet, vilket gör att ni behöver ha ett privat moln för att få full kontroll och översikt. För de delar av IT-systemen som av givna skäl inte kan läggas ut i externa moln går det ändå att ge samma upplevelse, affärsmodell och operationella fördelar i ett privat moln. Här bör man som kund studera de erbjudanden som finns från HPE i deras Greenlake modell och hitta balansen mellan on-prem och publika moln. En hybridlösning är ett smart sätt som gör att du samtidigt får full kontroll.

 

Fallgrop 8.
Välja fel partner

Att välja rätt partner att göra molnresan tillsammans med är viktigt. Vi rekommenderar alla företag att försöka få en överblick över vilka IT-partner som arbetar i deras segment - med liknande företag i samma storlek. Nästa steg är att välja en partner som är djupt insatt i den väg som ni vill gå - till exempel om ni är säkra på att fortsätta med HPE väljer ni en partner som har djup kunskap när det gäller just den specifika leverantören, och så vidare. Glöm inte heller att ta referenser på andra företag som har jobbat eller jobbar med dem. I Sverige finns ett brett utbud på mindre IT-bolag som är bra partners till de stora molnleverantörerna, vilket gör att ni har riktigt goda möjligheter att hitta en partner som kan göra ett bra jobb och som ni kan växa med i framtiden.

 

Har ni funderingar kring hur ni ska göra er molnresa på bästa sätt? Tveka inte att kontakta oss på IT-Total.

Kontakta mig

 

 

Läs mer om våra molntjänster

 

 

 

Artikeln publiceras i samarbete med

hpe

 

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.