IT Total in english

IT-Total Blogg

EU Data Boundry for the Microsoft Cloud - Lagra din data inom EU.

Sedan tidigare har ett flertal av Microsofts molntjänster i Azure och Microsoft 365 gett kunder möjligheten att lagra och bearbeta data endast inom EU. Microsoft presenterar sitt nya åtagande vilket innebär att all data i Azure, Microsoft 365 och Dynamics 365 kommer gå att lagra och bearbeta inom EU. Microsoft har redan påbörjat arbetet med att ställa om sin infrastruktur för att göra det här möjligt och räknar med att omställningen kommer vara slutförd och redo att tas i fullt bruk mot slutet av 2022.

"Vi kommer inte längre att behöva flytta våra kunders data utanför EU. Det gäller för alla våra plattformar, som Azure, Microsoft 365 och Dynamics 365. Vi kallar den här planen för EU Data Boundry for the Microsoft Cloud", skriver Brad Smith, president och tidigare chief legal officer på Microsoft.

 

Microsoft förbättrar för sina kunder genom att ge dem möjligheten att välja var man lagrar och bearbetar sin data. Kunder inom privat och offentlig sektor inom EU kommer ha möjlighet att lagra och bearbeta all sin data endast inom EU för samtliga av deras primära molntjänster. Med andra ord - Kunders data kommer aldrig behöva lämna EU.

 

EU Data Boundry for the Microsoft Cloud kommer även omfatta persondata inom diagnostisk data, tjänstegenererad data och persondata vid teknisk support.

 

Vad innebär det för IT-Totals kunder?

"För våra kunder innebär det en trygghet då vi kan säga att, både vi och de miljöer vi hanterar hos Microsoft, följer GDPR samt de lagar för att hantera persondata som finns inom EU", säger Lars Dynesius på IT-Total.

 

Källor

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/05/06/eu-data-boundary/

https://news.microsoft.com/sv-se/2021/05/06/nytt-atagande-for-lagring-och-bearbetning-av-data-inom-eu/

 

Lars Dynesius

Business Developer Cloud på IT-Total.