IT Total in english

IT-Total Blogg

Hur är det att börja ett nytt jobb under Corona-pandemin

IT-Total har välkomnat flera nya medarbetare under Coronapandemin och vi har fått positiv feedback på vår onboardingsprocess. En betydande del i processen hos är att vi bryr oss om varandra. Jättemycket. Det är en stor styrka vi har på IT-Total och det värmer att se hur väl vi tar hand om varandra och våra nyanställda. Vi ställde frågan till en av våra nya medarbetare om hans upplevelse som ny på jobbet mitt i en pandemi, nedan kan du läsa om hans upplevelse.

Bejron Carling arbetar som Management Consultant på IT-Total och började sin anställning mitt under Corona-pandemin i april 2020. Vi ställde honom några frågor om hans upplevelse som nyanställd på IT-Total under rådande omständigheter.

IT-Total_Personal_Bejron Carlring-1

- Hur var det att börja nytt jobb under Corona-pandemin?

Det var ingen större omställning i mitt dagliga arbete då jag sedan tidigare redan jobbat en hel del hemifrån och har en bra utrustad hemma-arbetsplats med ordentliga skärmar, stol och kamera.  


- Hur har den första tiden varit på IT-Total?

Den har varit givande med många olika sorters roliga utmaningar.


- Hur har det varit att jobba hemifrån som ”nybörjare”?

Det har varit förvånansvärt lätt att komma in i företagskulturen och ”gänget” trots att det behövt ske på distans. 


- Hur lärde du känna dina nya kollegor och hur gjorde du för att hålla kontakten med dem?

Mängder av distansmöten och telefonsamtal.  Avsätta tid och prioritera socialt umgänge på distans via de forum som erbjuds och göra en poäng av att närvara på den stående gemensamma fredagsfrukosten som finns. Arbetsuppgifter kommer det alltid att finnas men tillfällen att knyta sociala kontakter och göra ett ”första” intryck som ny på en arbetsplats återkommer inte.


- Vad tycker du att IT-Total gjort bra under Corona-pandemin?  

Försökt fortsätta med att hålla verksamheten igång så normalt som möjligt i den utsträckning det varit möjligt. Fasta och återkommande informationsmöten om utvecklingen och vad som händer, även om inget hänt så finns det en återkommande tidpunkt då information går ut. Alternativt har det kommunicerats att ingen ny information finns.

Bejron tycker att det har varit en rolig och givande start som har bjudit på många olika utmaningar. Han tycker att IT-Totals företagskultur verkligen visat sig från sin bästa sida i denna speciella tid. IT-Total har byggt flera digitala forum där han tycker det varit enkelt att umgås och lära känna sina nya härliga kollegor. Dessutom har IT-Total förändrat sin onboarsstrategi för Bejron och andra nya medarbetare så att allt kunnat skett smidigt digitalt istället.

 

Läs vårt blogginlägg om:

Coronaanpassad onboarding

 

Vill du veta mer hur det är att jobba på IT-Total? Träffa fler kollegor och läs mer på vår Karriärsida.

 

 

Sanna Åhström

Sanna Åhström, Talent Acquistion Manager på IT-Total. Sannas drivkraft är att fortsätta förstärka IT-Total med fler kollegor i världsklass. I alla nya möten är det viktigt för henne att lyfta vår personalkultur, att IT-Total inte är som alla andra. Vi bryr oss. Jättemycket.