IT Total in english

IT-Total Blogg

Hur ska vi inspirera kvinnor till Tech-branschen?

Det är viktigt med mångfald men det är inte bara därför vi behöver mer jämställdhet i Tech-branschen. Vi ser att mångfald ger kvalité och förbättrar kreativiteten. I dag är cirka 30% kvinnor som jobbar i IT-branschen enligt IT&Telekomföretagen. På IT-Total är vi 17% kvinnor i verksamheten och 40% kvinnor i ledningsgruppen. Vi arbetar aktivt för mångfald och att rekrytera fler kvinnor till verksamheten men utmaningen är att färre kvinnor söker sig till IT-branschen.

 

Vi ser att mångfald ger kvalité och förbättrar kreativiteten. En homogen grupp vilar ofta på föreställning om att teamet kommer förstå varandras perspektiv, hålla med varandra och således enkelt komma till samstämmighet. Om vi ser på motsatsen, när personer i ett team har olika erfarenheter och åsikter förändras förväntningar och perspektiv. I dessa situationer väntas skiljaktigheter vilket i sin tur leder till hårdare arbete och kreativitet för att komma till resultat. Det flesta är bekanta med att utmaningar kräver hårt arbete, kreativitet och resultatet av det är ofta smarta lösningar. Jämställdhet mellan kön är inte det enda viktiga utan också att skapa en inkluderande arbetsplats och en värdegrund där vi bryr oss om varandra. Läs mer om våra värderingar här!

 

Vad kan vi då göra för att fler kvinnor ska satsa på en karriär inom Tech-branschen? Vi kan kommunicera ut vilka värden kvinnor bidrar med till branschen, skapa en attraktiv IT-bransch för kvinnor och lyfta kvinnor som redan är i branschen. Det är också viktigt att uppmana organisationer att arbeta aktivt med nätverk för att nå ut till fler kvinnor i branschen och visa engagemang i dessa frågor. Vi vill därför lyfta medarbetare i Tech-branschen och i hopp om att inspirera vill vi presentera några av våra kollegor på IT-Total. I detta avsnitt berättar Anna-Lena om sin karriär och vad hon arbetar med på IT-Total:

 

Anna-Lena Skrivbord ståendes-1

 

- Hur länge har du arbetat inom IT-branschen?

Jag halkade in på det berömda bananskalet för ca. 25 år sedan när jag flyttade till Stockholm. Jag fick vid den tiden jobb på dåvarande Telia Data som konsult och sedermera fick jag fast anställning och blev kvar där. Under tiden på Telia Data arbetade jag på en behörighetsavdelning som gjorde behörigheter/AD-konton internt till anställda.

 

- Vad har du för roll i dag?

Idag har jag en delad roll som 1st Line support och SDM mot en specifik kund.

 

- Hur länge har du arbetat på IT-Total och hur har din karriär sett ut på IT-Total?

Starten på IT-Total skedde 1 december 2020, mitt under brinnande pandemi, men tack vare god planering kunde överlämningen ske på kontoret. Jag fick en bra start och stormtrivs nu på IT-Total.

 

- Varför valde du att jobba på IT-Total?

Efter några år som administratör och Testmiljömanager inom Telecom så rannsakade jag mig själv och insåg att jag vill jobba på en Servicedesk – jag vill hjälpa människor med det ”små” problemen – lösenord/inloggning/rättigheter/konton och samtidigt hålla på med administration vilket jag trivs med väldigt mycket.

 

- Hur kommer det sig att du började arbeta med IT och varför är IT en kul bransch att jobba inom?

Det var slumpen som gjorde att det blev IT/Telecom men det är också en fascinerande bransch så jag blev kvar. Det händer mycket inom IT och det är spännande att följa utvecklingen och utvecklas själv.

 

- Varför tror du det är få kvinnor i IT-branschen och vad tror du skulle locka fler kvinnor till IT-sektorn? 

Jag tror att det traditionellt ansetts som en ”svår och teknisk” bransch men ju tidigare flickor får lära sig om teknik och IT (i skolan) så tror jag att det kommer att bli fler kvinnor i denna bransch. Det är hoppfullt att titta på tillexempel min dotter (14 år) som vuxit upp vid en dator och inte alls har samma ”motstånd” mot IT. Sen så tycker jag att samhället i stort går mot mindre ”lilla gumman”-attityd mot unga kvinnor och det hjälper också till.

 

Läs mer om vår kollega Isabelle som berättar om sin karriär och sina erfarenheter i Tech-branschen:

Hur är det att arbeta inom Tech-branschen?

 

Sanna Åhström

Sanna Åhström, Talent Acquistion Manager på IT-Total. Sannas drivkraft är att fortsätta förstärka IT-Total med fler kollegor i världsklass. I alla nya möten är det viktigt för henne att lyfta vår personalkultur, att IT-Total inte är som alla andra. Vi bryr oss. Jättemycket.