IT Total in english

IT-Total Blogg

Flertal cyberattacker mot svenska verksamheter

Förra veckan avlöste nyheter om cybersäkerhetsincidenter mot både privat och statlig verksamhet varandra.

Ransomware- och överbelastningsattacker har blivit allt vanligare och vi på IT-Total rekommenderar att se över er verksamhets interna cyberhygien. För att effektivt hantera försök till intrång och angrepp, är uppdaterade processplaner för incidenthantering en viktig del av att höja sin beredskap.

 

Våra rekommendationer

  • Begränsa trafik som inte omfattas av verksamhetens vardagliga trafik.
  • Säkerställ att loggar på kritiska system krypteras och övervakas med larmsättning.
  • Implementera tvåfaktorsautentisering för alla användare i er verksamhet, begränsa administratörsbehörigheter och revidera era rutiner för återläsning av data.
  • Sårbarhetsgranska system och applikationer, framför allt externt exponerade tjänster.

 

Genom att kontinuerligt utbilda sina anställda, granska interna system och processer för brister, samt ha tydliga, beprövade rutiner för återställning kan risken för intrång sjunka markant. Cyber- och informationssäkerhet är mest effektivt och begränsar potentiell skada som bäst då det genomsyrar en verksamhet på alla nivåer.

 

Vill ni veta mer om hur IT-Total kan hjälpa er med ert säkerhetsarbete?

Kontakta oss

 

 

Mer om Cyber Security

 

IT-Total sitter i säkerhetsklassade lokaler i Solna och all personal är säkerhetsprövad.

 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.