IT Total in english

IT-Total Blogg

Därför är säker datalagring A och O för ditt företag

Vår digitala omvärld har gjort tillgänglig data till en självklarhet. Ändå är många osäkra på vikten av säker datalagring och i vilken omfattning det kan skada ett företag som inte prioriterar ett säkert lagringssystem. Olika data kräver olika lösningar, men datalagringssystemet HPE Alletra är tillgängligt för dig som är ute efter ett system som hanteras med enkelhet, kräver minimalt med resurser och alltid har en 100% datatillgänglighet. 

 

Alla företag lagrar data. Oavsett om det är din dagliga matbutik som samlar in information om vad du handlar, Skatteverkets inkomstdeklarationer eller din arbetsplats löneutbetalning så är det baserat på data som måste förvaras någonstans tills att den ska plockas fram och användas. Att löner betalas ut och att dagliga matbutiker kan erbjuda just dina favoritprodukter rabatterat grundar sig i datalagring och en fungerande IT-infrastruktur där information kan hanteras, beräknas och processas snabbt när den väl behövs. 

 

IT-Total_Storage_alletra

 

Vikten av säker datalagring märks av när data hamnar i fel händer

Idag hanteras data hela tiden, men trots det så existerar en omfattande osäkerhet kring datalagring - vad det innebär och hur viktigt det egentligen är. I vår vardag lämnar vi data efter oss hela tiden och när vi möter tekniska lösningar tar vi för givet att det ska fungera. Men bakom varje väl fungerande företag finns ett datalagringssystem som jobbar för fullt. Du tänker nog inte på det, eller märker av det - tills dess att det inte fungerar. Det är då vikten av säker datalagring är som störst. 

Utan en säker datalagring öppnar du nämligen upp risken för intrång. Det finns flera aspekter av säker datalagring. Det det ena handlar om åtkomst och datakontroll och innebär att datan inte ska vara öppen för obehöriga att komma åt. Den andra aspekten berör dina möjligheter att få access till datan om något osäkert trots allt skulle inträffa. Antalet ransomware-attacker ökar globalt varje år och bara det gör att en säker, snabb och tillgänglig återställningsstrategi är viktig att prioritera. Data som hamnar i fel händer och inte kan återställas tillräckligt fort riskerar att sätta hela företag i konkurs. 

Olika data kräver olika lösningar

Okunskapen, och ibland även rädslan för ett dataintrång, har lett många företagare till att fundera kring vilket datalagringssystem som egentligen passar ens företag. Eftersom olika data är olika viktig och behöver tillgängliggöras i olika omfattning finns det mer än ett svar. Ett tips är att välja en lösning utifrån följande tre vinklar:

  • Hur mycket resurser ni vill lägga på datalagringssystemet
  • Hur länge ni behöver kunna lagra er data
  • Hur enkelt ni vill att systemet ska vara att hantera

ITTOTAL_170922_ADAM9635_sRGB
Det finns förstås flera olika vägar att gå för att säkra er datalagring utifrån den användning och kostnad som passar ditt företag. Men i strävan efter att leverera datalagringsprodukter som är effektiva att hantera, kräver minimalt med resurser, där tiden för införandet är låg och med en 100% datatillgänglighet formades datalagringssystemet HPE Alletra från vår partner HPE. 

Med avstamp ur de tre aspekterna ovan är HPE Alletra ett datalagringssystem som passar både stora och små företag och som inte kräver några extra resurser, trots de enorma mängder data som kan lagras. Det är såna system som gör att vi kan ta för givet att vi har access till vår data, att löner betalas ut i tid eller att din matbutik har koll på vilka extrapriser vi är ute efter, precis hela tiden. 

 

Hur ser det ut på ditt företag? 

Är du osäker på vilket datalagringssystem ni behöver är du välkommen att kontakta oss. Vi på IT-Total hjälper dig gärna att bena ut vad som passar. 


Vill du att vi kontaktar dig?

 

 

 

Artikeln publiceras i samarbete med

hpe

 

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.