IT Total in english

IT-Total Blogg

Enkelt för företag att låta sig bedras av billiga molntjänster

Allt fler företag och organisationer lagrar information i molnet. Men, innan man flyttar över sin viktiga data till en molnleverantör finns det några saker man bör tänka på. Gör man fel kan konsekvenserna bli omfattande.

För många organisationer är utmaningen i dag att användare och projekt snabbt behöver anpassad säkerhet, mer lagring och mer CPU-kraft. Traditionellt sett vänder man sig till IT-avdelningen för en lösning, vilket kan ta veckor eller i värsta fall månader. För att slippa krångel och dröjsmål har molnlagring, som dessutom är ett billigt alternativ, blivit allt mer populärt.

Innan man överväger att lagra information i molnet måste man dock vara klar över vilka behov som finns. Priset är en komponent som inte så sällan väger allt för tungt. Men den är långt ifrån den enda som är betydelsefullt. Viktigast av allt är att fundera över hur pass viktig IT-säkerheten är för verksamheten och om man har tillräcklig kompetens för att på egen hand ta hand om säkerheten. Och kommer man fram till att säkerhet är prioriterat för verksamhetens överlevnad bör man ta experthjälp.

Det fungerar dåligt med att ”shoppa lite här och där på stan”. Det måste finnas någon som kan se helheten och bygga ett system som täcker hela infrastrukturen. Att välja en stor, väletablerad leverantör som Google eller Amazon kan upplevas som ett säkert kort. Det kan ju så att säga inte bli fel.

Men ofta finns det fördelar med att välja en mindre leverantör som förstår just dina behov. De behov man har av säker infrastruktur ser olika ut för olika företag. En del information kräver hög säkerhet, annat kan fungera med en lägre säkerhetsklassning på informationen. Därför fungerar standardlösningar sällan bra!

Ett vanligt förbiseende som ofta görs är att man tror att molnet är säkert, att det är skyddat från intrång och skadlig kod. Så är det inte. Därför måste man alltid se till att det finns en backup på allt den information som man skickar upp i molnet, något som ofta är en extratjänst man måste köpa till liksom många andra tjänster för att få ett fullgott skydd.

Ligger molntjänsten i ett annat land är det detta lands lagar som gäller, exempelvis amerikansk lag i USA. Det innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut information om man misstänker brottslighet eller vill komma åt känslig information.

Som svensk leverantör med lång erfarenhet av molnlösningar arbetar IT-Total med utgångspunkt från varje enskild kunds specifika behov och utifrån dessa skapas sedan en skräddarsydd lösning.

Bland uppdragsgivarna finns några av Sveriges ledande industriföretag med global verksamhet, men också mindre och medelstora företag som sett fördelarna med IT-Totals driftstjänster.

Ett nära samarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Att använda de senaste verktygen för en optimal lösning säger sig självt, men det är först i händerna på våra specialister som den fulla potentialen uppnås. Det som är ”tillräckligt bra” för ett företag räcker inte för ett annat som ställer betydligt högre säkerhetskrav.

När andra kan göra punktinsatser tar vi ansvar för helheten och ser till att alla delar är integrerade med varandra i en säker IT-struktur. Vår redundanta driftsleverans finns också i Sverige och det ger en extra legal trygghet, att det är svensk lag som gäller.

Ytterligare ett plus som vi kan erbjuda är en svensktalande servicedesk. Uppskattat av många, särskilt när det handlar om lite mer komplicerade uppgifter som måste lösas snabbt. Prismässigt klarar vi oss också bra i konkurrensen.

Många av de stora internationella aktörerna erbjuder visserligen ett attraktivt grundpris, men när man adderar den ena tilläggstjänsten efter den andra som behövs för en säkert och fungerande infrastruktur, blir vi så gott som alltid billigare.

Att framtiden ligger i molnet är det ingen som ifrågasätter. Dels för att det är ekonomiskt fördelaktigt, dels för att mängden information som kan lagras är obegränsad liksom flexibiliteten och möjligheten att skala upp allt efter behov.

Det vi sett så här långt är bara en början. Som företag ser vi möjligheter att växa i takt med det ökade behov som finns ute i näringslivet och inom offentlig sektor.

 

Vill du veta mer om fallgroparna med publika moln?
Se vårt webinar ”5 saker molnjättarna INTE vill att du ska känna till” - där vi avslöjar vad Amazon, Google och Microsoft INTE berättar för dig

Till webinar

 

 

IT-Total

Ett IT-tryggare Sverige IT-Total föddes ur idén av att vara det bästa företaget för kunder, partners och medarbetare. Vår mission är att bidra till ett IT-tryggare Sverige genom att hjälpa svenska företag på vägen till framtidens trygga IT-lösningar. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert.