Säkerhet

14 Apr 2020

5 råd till IT-chefer som träffas av Säkerhetsskyddslagen

En fråga som jag ofta får är vad jag som Säkerhetsskyddschef skulle göra om jag vore IT-chef och mitt företag träffades av den nya Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 2019? Därför jag har sammanställt 5 råd som jag hoppas kan vara till hjälp.


Vad innebär den nya Säkerhetsskyddslagen och vilka träffas av den?
Den första april 2019 trädde den nya Säkerhetsskyddslagen i kraft som ställer nya och högre krav på myndigheterna att skydda känslig verksamhet och information. Nytt är även att vissa företag omfattas av kraven.

Om du som privat aktör har uppdrag inom stat, kommun, landsting eller motsvarande kritisk infrastruktur som är av betydelse för Sveriges säkerhet, träffas du av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Vad skulle jag göra om jag vore IT-chef och träffades av den nya säkerhetsskyddslagen?

 1. Identifiera och bedöm företagets skyddsvärden
  Mitt första råd är att låta säkerhetsskyddsanalysen få ta tid. Var noga när du ska identifiera och bedöma era skyddsvärden. Om du inte vet vilka era skyddsvärden är så kan du heller inte veta hur du kan skydda dem.

 2. Ta hjälp av rätt personer
  Mitt andra råd att se till att rätt personer med verksamhetskompetens samt analysförmåga deltar i arbetet. Våga ta hjälp. Ensam är inte alltid stark.

 3. Värdera åtgärder i förhållande till effekt
  Tänk på att värdera föreslagna skyddsåtgärder i förhållande till önskad effekt. Exempelvis är det viktigt att man dimensionerar informationssäkerheten efter skyddsvärdet i informationen.

 4. Paketera budskapet beroende på målgrupp
  Paketera och anpassa säkerhetsskyddsbudskapet beroende på vem som är din målgrupp. Företagsledningen har förmodligen inte samma intressen och behov som ex verksamhetsansvarig eller utövare.

 5. Insikten att en grundlig säkerhetsprövningsintervju är vägledande
  En synnerligen viktig del och konkurrensfördel är att genomföra en säkerhetsprövningsintervju med nyanställd eller anställd personal då man redan innan eventuellt uppdrag vet om företagets personal klarar en registerkontroll. Man kan se det som en investering då man vet att all personal kan användas i känslig verksamhet framgent.

  Som balans till ovan ska man veta att lagen inte kräver att man är fullständigt oförvitlig utan det finns bedömningsgrund som exempel, enstaka förseelser i ungdomen eller liknande. Säkerhetsprövningen ska även utröna huruvida personen i fråga är lojal mot arbetsgivaren och inte utgör någon sårbarhet för verksamheten/uppdraget.

Jag hoppas att mina råd är till hjälp. Vill du hålla dig uppdaterade på liknande frågeställningar kring säkerhet? Kom ihåg att prenumerera på bloggen. Se längst ner på sidan. 

Relaterade filmer: 
Säkerhet med Åke / hur tänker IT-Total om effekten av Covid-19?
Säkerhet med Åke / vad tänkte IT-Total när det insåg att det träffades av Säkerhetsskyddslagen?

Läs mer om allt vi bryr oss om på:
https://www.it-total.se/

Åke Ekerbring

Skriven av Åke Ekerbring

Vår Säkerhetsskyddschef Åke Ekerbring har en synnerligen gedigen bakgrund av säkerhetsarbete i tidigare roller vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmaktens högkvarter.

Hur är det att börja ett nytt jobb under Corona-pandemin

IT-Total har välkomnat flera nya medarbetare under Coronapandemin och vi har fått positiv feedback på vår onboardingsprocess. En betydande del i…

Coronaanpassad onboarding

Vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar vårt sätt att arbeta, många företag har stängt ned sina kontor och medarbetare jobbar på distans. Det…

Finta vänster — gå höger

Gästskribent: Ola Björling, Baffin Bay Networks

Idag kan Distributed Denial of Services-attacker (DDoS) anta flera olika former och utföranden. De kan…

Prenumerera på bloggen: