IT Total in english

IT-Total Blogg

Varför ska man säkerhetspröva sin personal?

Det kan finnas flera skäl till att man bör bakgrundskontrollera och säkerhetspröva sin personal. Därför har vi bett Åke Ekerbring, Säkerhetskyddschef på IT-Total reda ut när man som företag faktiskt måste göra detta enligt lag. Även utan lagkrav är det en stor fördel att bakgrundskontrollera och säkerhetspröva personalen. Åke har även sammanställt vad han anser är de tre största skälen till att genomföra säkerhetsprövningssamtal på företag.  

Vill du hålla dig uppdaterad på liknande frågeställningar kring säkerhet? Prenumerera på vår säkerhetsblogg. 

Prenumerera på Security Alerts

 

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att all personal på IT-Total är säkerhetsprövade, även om man inte är placerad i säkerhetsklass. Bakgrundskontrollen och säkerhetsprövningen görs innan en person anställs. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ett annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar. Tilläggas kan att vi sitter i säkra lokaler som är indelade i säkerhetszoner.  

 

IT-Total_ITsäkerhet-1

 

När måste, alternativt behöver man som företag säkerhetspröva sin personal?  

-När du fått ett uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddslagen 2018:585. Då måste berörda personer registerkontrolleras och det ska hållas ett säkerhetsprövningssamtal hos myndigheten. Åke berättar att det är en klar fördel att göra en säkerhetsprövningsintervju/bakgrundskontroll av sin personal även om man inte initialt ska arbeta med information som rör Sveriges säkerhet, säger Åke Ekebring, Säkerhetskyddschef på IT-Total.

 

Varför är det viktigt med ett grundligt genomfört säkerhetsprövningssamtal? 

Här är några siffror för att lättare förstå vikten av ett grundligt genomfört säkerhetsprövningssamtal. 

Vid den senaste mätningen registerkontrollerades 122 312 människor i Sverige, 1,7 % av dessa förekom i misstankeregistret, belastningsregistret eller i SÄPO:s register. 20% av dessa lämnade registerkontrolldelegationen ut uppgifter om. Det innebär att av 122 312 kontrollerade meddelades det förekomst i registren på 4158 personer. Med detta i åtanke hoppas jag att du fått bättre förståelse kring varför det är viktigt att säkerhetspröva personalen, säger Åke Ekebring, Säkerhetskyddschef på IT-Total.

 

Medarbetare berättar_IT-Total_säkerhetsskyddschef

 

3 största skälen till varför man säkerhetsprövar sin personal:

 

När uppdraget kräver en registerkontroll 

Det första skälet är att man ska utföra ett uppdrag där lagen kräver att den anställde registerkontrolleras av säkerhetspolisen och därför ska säkerhetsskyddschefen eller adekvat myndighet genomföra ett säkerhetsprövningssamtal (beroende på säkerhetsklass). 

 

För att säkerställa en registerkontroll längre fram 

Det andra skälet är att man i samband med anställning genomför en bakgrundskontroll samt en säkerhetsprövningsintervju för att säkerställa att den anställde har en bakgrund som klarar en registerkontroll längre fram.  

 

Säkerhet i första rummet 

Det tredje skälet och en annan anledning är att man vid en grundligt genomförd säkerhetsprövningsintervju av personalen, signalerar till presumtiva kunder att man sätter säkerhet i främsta rummet. 

Utifrån säkerhetsskyddslagen är det viktigt att man kommer fram till om den prövade kan anses som lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Man ska också kontrollera om det kan finnas dubbla lojaliteter hos den prövade och i så fall om dessa kan utgöra en intressekonflikt. En annan viktig faktor är om det finns förhållanden som kan göra den prövade sårbar för påtryckningar. 

 


Vill ni ha hjälp med att säkerhetspröva er personal eller vill veta mer hur vi kan hjälpa er? 

 Kontakta Åke

  

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor kring säkerhetsprövningssamtal eller säkerhetsrelaterade frågor. 

 

Åke Ekerbring

Vår Säkerhetsskyddschef Åke Ekerbring har en synnerligen gedigen bakgrund av säkerhetsarbete i tidigare roller vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmaktens högkvarter.