Säkerhet

5 May 2020

3 största skälen till varför man säkerhetsprövar sin personal

Det kan finnas flera skäl att säkerhetspröva sin personal. Jag har sammanställt vad jag som Säkerhetskyddschef anser är de tre största skälen till att genomföra säkerhetsprövningssamtal. Jag reder även ut när man som företag faktiskt måste göra detta enligt lag.

Åke Ekerbring-2

1. När uppdraget kräver en registerkontroll
Det första skälet är att man ska utföra ett uppdrag där lagen kräver att den anställde registerkontrolleras av säkerhetspolisen och därför ska säkerhetsskyddschefen genomföra ett säkerhetsprövningssamtal (beroende på säkerhetsklass).

2. För att säkerställa en registerkontroll längre fram
Det andra skälet är att man i samband med anställning genomför en säkerhetsprövningsintervju för att säkerställa att den anställde har en bakgrund som klarar en registerkontroll längre fram. 

3. Säkerhet i första rummet
Det tredje skälet och en annan anledning är att man vid en grundligt genomförd säkerhetsprövningsintervju av personalen, signalerar till presumtiva kunder att man sätter säkerhet i främsta rummet.

Utifrån säkerhetsskyddslagen är det viktigt att man kommer fram till om den prövade kan anses som lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Man ska också kontrollera det kan finnas dubbla lojaliteter hos den prövade och i så fall om dessa kan utgöra en intressekonflikt. En annan viktig faktor är om det finns förhållanden som kan göra den prövade sårbar för påtryckningar.

När måste, alternativt behöver man som företag säkerhetspröva sin personal?
När du fått ett uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddslagen 2018:585. Då måste berörda personer  registerkontrolleras och det ska hållas ett säkerhetsprövningssamtal. 

Det kan även vara en klar fördel att göra en säkerhetsprövningsintervju/bakgrundskontroll av sin personal även om man inte initialt ska arbeta med information som rör Sveriges säkerhet.

Vikten av ett grundligt genomfört säkerhetsprövningssamtal
Avslutningsvis vill jag visa några siffror för att lättare förstå vikten av ett grundligt genomfört säkerhetsprövningssamtal.

2018 registerkontrollerades 122 312 människor i Sverige, 1,7 % av dessa förekom i misstankeregistret, belastningsregistret eller i SÄPO:s register. 20% av dessa lämnade registerkontrolldelegationen ut uppgifter om. Det innebär att 0,34 % av 122 312 kontrollerade meddelades det om förekomst i registren. Med detta i åtanke hoppas jag att du fått bättre förståelse kring varför det är viktigt.

Jag hoppas även att mitt inlägg som helhet kan vara till hjälp. Vill du hålla dig uppdaterade på liknande frågeställningar kring säkerhet? Kom ihåg att prenumerera på bloggen. Se längst ner på sidan. 

 

Relaterade filmer/blogginägg:
5 råd till IT-chefer som träffas av Säkerhetsskyddslagen

Säkerhet med Åke / Vad tänkte IT-Total när vi insåg att vi träffades av Säkerhetsskyddslagen?

 

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor kring säkerhetsprövningssamtal eller likande områden.

Åke Ekerbring

Skriven av Åke Ekerbring

Vår Säkerhetsskyddschef Åke Ekerbring har en synnerligen gedigen bakgrund av säkerhetsarbete i tidigare roller vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmaktens högkvarter.

DDoS attacker som tjänst, en ökning som inte slutar

DDoS är inget nytt. Genomförandet av överbelastningsattacker har pågått länge och nyttjats av allehanda anledningar; ofta att störa ut eller sänka…

Bli inte offer för förfalskad e-post

Att skydda tillgång till sin information blir viktigare och viktigare. Organisationer inför tvåfaktorsautentisering (MFA) för sina anställda för all…

5 vanliga myter om IT-säkerhet vid hemmajobb

Gästskribent: Nils von Greyerz, SentinelOne

Cyberattackerna ökar när fler jobbar hemifrån och företagen blir mer utsatta. Hur säker är din…

Prenumerera på bloggen: