IT Total in english

IT-Total Blogg

Öka säkerheten i din Microsoft 365 miljö

I en värld i ständig förändring kan det ibland vara svårt att hålla koll på helheten. I Microsoft 365 finns ett stort utbud av säkerhetstjänster som såklart är lätta att komma igång med – men sen då? Hur förvaltar man dessa tjänster och följer upp?

 

Microsoft Secure Score är ett bra sätt att få ett mått på din organisations säkerhetsnivå inom Microsoft 365. Du får rekommendationer och tips på vad du behöver göra och får en poäng baserat på ditt nuläge.  

 

Vilka tjänster omfattar Secure Score? 

Den omfattar majoriteten av tjänster inom Microsoft 365 och ger dig rekommendationer därefter: 

  • Microsoft 365 (inklusive Exchange Online) 
  • Azure Active Directory 
  • Microsoft Defender för Endpoint 
  • Microsoft Defender for Identity 
  • Cloud App Security 
  • Microsoft Teams .

 

Vem passar Secure Score för?

  • För dig som kommit igång väldigt hastigt med till exempel Teams. 

Något som blivit än mer vanligt under pandemin är Teams-nyttjandet. Många organisationer digitaliserar delar av sin verksamhet för bl.a. arbete på distans. Ibland kan det gå så fort att man missar vissa bitar, exempelvis säkerheten.  

Här kan Secure Score vara fördelaktigt för att ge dig en överblick över hur ditt nuläge ser ut och vilka åtgärder du behöver göra. 

 

  • För dig som behöver ett aktivt stöd för att förvalta din Microsoft 365 miljö. 

Secure Score kan användas för att bl.a.: 

  1. Få en nulägesanalys över din Microsoft 365 miljö 
  2. På kontinuerlig basis följa upp aktiviteter och rekommendationer i en förvaltningsform.

 

Du som vill jobba mer aktivt med åtgärderna i Secure Score kan koppla aktiviteterna till Planner. 

I Secure Score får du rapporter, trender och grafer. Bilden visar en jämförelse för din poäng och företag i din storlek. 

 

Hur kommer jag igång? 

Logga in i Secure Score för att få en första rapport och överblick. Nästa steg är de olika rekommendationerna för att förbättra din säkerhetsnivå. 

 

Behöver du stöttning? 

Arbetsplatsen är inte längre ett ställe vi går till utan något vi alltid har med oss. Och den ska alltid fungera oavsett appar, enheter eller tjänster. Smart IT ska både effektivisera din arbetsplats och skydda den mobila arbetsplatsen och din information. En strategiskt väl genomförd digital omställning kan bidra till minskade kostnader, högre effektivitet och ökad säkerhet.

Med IT-Totals tjänst Secure Score får ni för en fast kostnad en total analys av er säkerhet och ni får förslag på förbättringsåtgärder för att göra det enklare att undvika sårbarheter.

Det kan vara skönt att få en överblick över nuläget, men ibland kan dom olika aktiviteterna variera i tid och komplexitet. Vissa av säkerhetsrekommendationerna är väldigt lätta att komma igång med medans andra kan kräva mer arbete. 

 

Ibland behöver man en första knuff i rätt riktning för att komma igång. Läs mer om hur vi kan hjälpa er:

Så blir alla dina Microsoft 365-tjänster säkra

 

Marcus Åslin

Infrastructure Consultant, Consulting Services på IT-Total