Webinar Cybersäkerhet

2 Feb 2021

Webinar: Trendspaningar kring internetsäkerhet: Det kan vi förvänta oss under 2021

Inspelat webinar 30 min.

Till webinar

Vi lämnar ett  många sätt prövande år bakom oss där hotbilden  internet inte är något 
undantagEtt utbrett hemarbete medförde sårbarheter hos många företag — men vi såg även en ökning i cyberattacker överlag vad kan vi förvänta oss under 2021? Vi välkomnar er till ett webinar där vi tillsammans med vår partner Baffin Bay Networks blickar framåt och delar med oss av trendspaningar som hjälper dig vara proaktiv i hur du skyddar dina tillgångar  internet.

Webinaret leds av IT-Totals Magnus Järnhandske och Ola Björling på Baffin Bay Networks. 

Innehåll 
 •  Trendspaning - Hur viktig är webbaserad säkerhet?
Vilka typer av attacker är vanligast? Vikten av loggning och monitorering.
 • Trendspaningar - internetattacker
  • Ransom DDoS inget nytt fenomen men desto lika stort hot. Riktas mot alla typer 
   av 
   verksamheteri synnerhet “easy targets”
  • Cyberhot i kölvattnet av 5G 
   - 5G lägger en grund för en acceleration i användning av IoT-enheterEnklare än någonsin att bygga botnets
 • Q&A
Målgrupp
 • Beslutsfattare inom IT
 • CISO
 • IT-Säkerhetschef
 • Cybersäkerhetsansvarig
 • IT-Operations
Till webinar
 

Skriven av IT-Total

Prenumerera på bloggen: