IT Total in english

IT-Total Blogg

Så får företaget ett snabbt och säkert trådlöst nätverk: 11 viktiga saker att checka av

Allt fler företag vill ha en trådlös arbetsplats utan en enda kabel. Men om det trådlösa nätet fungerar dåligt – eller inte alls – kan det kosta företaget stora summor. Därför är det oerhört viktigt med ett säkert nät. Och säkerheten är dubbel: Det handlar både om säker drift och säkerhet mot intrång.
Hur kan ditt företag få det optimala trådlösa nätet? Här är min checklista.

1 Planera ihop med proffs

Ett vanligt misstag är att först köpa produkterna – sedan ringa en konsult för att få hjälp med installationen. Risken är stor att du investerar i fel saker. Ta hjälp från början av en expert och planera tillsammans: Vilka förväntningar har ni på nätverket, hur många ska använda det samtidigt med mera.

2 Hur ser lokalen ut?

Den som ska bygga nätverket måste förstå lokalen. Till exempel kan glasväggar, tjocka betongväggar och skärmväggar samt även möbler och textilier hämma signaler. Vi på IT-Total använder lokalens ritningar och gör en analys. Ibland besöker vi lokalen och gör mätningar. Är lokalen extra utmanande får vi se över placeringen av accesspunkter: kanske placera dem tätare och dra ner uteffekten så att man får fler små celler i samma lokal istället för färre större celler. Dialog med kunden och planering är A och O. När vi har tillräcklig kunskap om lokalen och företagets önskemål gör vi en offert till kunden. Sedan kan vi börja arbetet.

3 Hur ”störande” är grannarna?

Det vanligaste som stör nätverket är andra trådlösa nätverk. Man kan behöva göra en analys av hur mycket grannarnas nätverk påverkar och designa nätverket utifrån det. I extrema fall kan vi isolera fönster och innertak med speciella avskärmande filter och plattor så att vi ”bunkrar in” lokalen och skyddar den från störningar.

4 Lämna inte nätverks-dörren öppen

Cyberintrången ökar och blir allt mer avancerade. En grundregel: Du ska inte kunna komma in på nätverket med bara ditt användarnamn och lösenord – det är som att lämna dörren på vid gavel till de cyberkriminella. Alla företag behöver ha tvåfaktorsautentisering (MFA) vid inloggning. En bra lösning är att ni skaffar ett endpointskydd; det vill säga att varje dator har ett inbyggt skydd som innebär att de endast fungerar om alla säkerhetskrav är uppfyllda.

5 Maxa skyddet mot phishingattacker

Hur säkert nätverk vi än bygger kan företaget inte skyddas helt från olika former av phishingattacker, som tyvärr blir allt vanligare. De börjar nästan alltid med att en anställd luras att klicka på en länk eller ett dokument i ett mejl som innehåller skadlig kod. IT-Total erbjuder korta (cirka en timme) och effektiva utbildningar i cybersäkert beteende för personalen. Dessutom brukar vi rekommendera att företaget kopplar på IT-Totals Managed Security Services som dygnet runt jobbar för att upptäcka cyberkriminella, hackare och andra inkräktare och att säkra kontinuiteten i er organisation.

6 Välj rätt kanalbredd – och njut av snabbheten

Alla företag vill att medarbetarna ska kunna klicka upp webbsidor blixtsnabbt och ha videosamtal utan störande eftersläpning. Men hur skapar man ett supersnabbt nät? Ett vanligt missförstånd rör kanalbredden (som mäts i megahertz). Ju bredare kanal desto snabbare rör sig signalerna, och hemma i villan ger höga megahertz-siffror ett snabbt nät. Men på ett företag där många är uppkopplade samtidigt behöver du ofta dra ner på kanalbredden för att de olika användarnas kanaler inte ska ”krocka”. Nyckeln till ett snabbt nät är nämligen ett stabilt nät utan störningar – inte maximal kanalbredd. Många företag jagar höga megahertz-siffror men borde eftersträva lägre.

7 En kabel är aldrig fel

Vi garanterar att installera ett riktigt bra trådlöst nät. Men jag brukar ändå rekommendera ett trådbundet också att falla tillbaka på om det kommer störningar utifrån man inte kan påverka. Många företag har nyckelfunktioner med anställda som har fasta platser, kanske servicepersonal eller en ekonomiavdelning. Då är mitt råd att dra in en docka och en kabel med ett trådbundet nät som fungerar felfritt dag ut och in, oavsett vad som händer. På lång sikt är det en liten kostnad och en stor trygghet för företaget.

8 Gör gästnätverket säkert

Gästnätverket är ett digitalt skyltfönster för företaget, och det är viktigt att kunderna får en positiv upplevelse av det. Har ni driftmässigt lagt fokus på ett stabilt trådlöst nät åt personalen, då blir gästnätverket detsamma. Men hur säkert är det? Jag brukar avråda från ett öppet nätverk där vem som helt loggar in utan lösenord. Ett alternativ är skyltar– till exempel i konferensrummet – med ett lösenord, men det riskerar att få fötter. Mitt råd är en lösning där gästerna loggar in via besökssystemet: Gästen får ett lösenord när hen registrerat sig i receptionen och blivit godkänd av den på företaget som tar emot besöket.

9 Sköta nätet inhouse – eller outsourca?

Att installera trådlöst nät kan vara en engångskostnad – sedan sköter er IT-ansvariga allt. Alternativet är att anlita ett IT-företag som löpande ansvarar för all drift och säkerhet. Trenden går tydligt mot det senare; allt fler företag lägger ut allt större del av IT-kakan. Det kan vara svårt och dyrt att ha den kompetens som krävs inhouse. Vanligast är att företag anlitar oss för ett större helhetsåtagande, där trådlöst nät är en del.

10 Gör en slutkoll

När installationen av det trådlösa nätet är avslutat – se till att de som installerat det kontrollerar att allt fungerar utifrån de krav ni ställt. På IT-Total gör vi alltid en genomgång efteråt för att säkra nätverkets kvalitet.

11 Uppdatera

Teknik åldras snabbt. Många företag lät bygga sina nätverk för cirka fem år sedan enligt vad som ansågs säkert då. Idag kan cyberkriminella passivt lyssna på den nättrafiken och enkelt lista ut ditt lösenord. Sedan är det bara för inkräktaren att ställa sig utanför era lokaler och kliva in på nätet. Med en IT-partner får ni hjälp att löpande uppdatera ert nätverk med senaste tekniken.

IT-Total har lång erfarenhet inom drift och design av trådlösa nätverk. Vi garanterar dig ett nätverk med hög tillgänglighet och hög prestanda på ett säkert vis. Läs mer här!


Läs mer om allt vi bryr oss om på

pb-aruba-stacked_r_pos_rgb

 

Läs kundcase: Apollo

Se filmen

 

Mathias Sundman

CTO, Managed Services på IT-Total