IT Total in english

Security Alert

Säkerhetsuppdateringar Från Microsoft

I denna månads Patch Tuesday från Microsoft åtgärdas totalt 117 säkerhetsbrister varav 13 kritiska och 4 som utnyttjats aktivt .

De aktivt utnyttjade sårbarheterna är CVE-2021-34527 (PrintNightmare), CVE-2021-34448, CVE-2021-31979, CVE-2021-33771.

Följande klassas som kritiska:

 • CVE-2021-34458 – CVSSv3: 9.9
 • CVE-2021-34473 – CVSSv3: 9.1
 • CVE-2021-34494 – CVSSv3: 8.8
 • CVE-2021-34527 – CVSSv3: 8.8
 • CVE-2021-34450 – CVSSv3: 8.5
 • CVE-2021-34474 – CVSSv3: 8.0
 • CVE-2021-33740 – CVSSv3: 7.8
 • CVE-2021-34439 – CVSSv3: 7.8
 • CVE-2021-34464 – CVSSv3: 7.8
 • CVE-2021-34503 – CVSSv3: 7.8
 • CVE-2021-34522 – CVSSv3: 7.8
 • CVE-2021-34448 – CVSSv3: 6.8
 • CVE-2021-34497 – CVSSv3: 6.8

Rekommendationer är att installera uppdateringarna snarast möjligt och följa Microsofts guide för hantering av PrintNightmare.

Se källor för mer information.

 

Källor

https://msrc.microsoft.com/update-guide/

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Jul

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34448

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-31979

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-33771

IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.