IT Total in english

Security Alert

Ny uppdatering för Log4j

Tidigare i december upptäcktes en zero-day-sårbarhet i Java-biblioteket Log4j, även känt som Log4Shell (CVE-2021-44228). Sedan sårbarheten upptäcktes har det publicerats flera nya patchningar för att mitigera brister och sårbarheter i tidigare versioner.

Den senaste remote code execution-sårbarheten upptäcktes den 27:e december i Log4j 2.17.0 (CVE-2021-44832). Sårbarheten påverkar alla Log4j-versioner från 2.0-alpha7 till 2.17.0 förutom 2.3.3 och 2.12.4.  

Använder ni äldre versioner av Log4j finns det risk för att ni är utsatta. Vi rekommenderar att se över era servrar med t.ex. ett open-source script och omedelbart uppdatera till den nya versionen 2.17.1. Patcha löpande vid nya versioner. 

 

Mer information och vidare läsning: 

https://blog.it-total.se/securityalert/omfattande-sårbarhet-i-populärt-java-bibliotek 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa21-356a 

https://logging.apache.org/log4j/2.x/ 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/log4j-2171-out-now-fixes-new-remote-code-execution-bug/ 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.