IT Total in english

Security Alert

Microsoft Patch Tuesday

I denna månads Patch Tuesday åtgärdar Microsoft totalt 55 säkerhetsbrister varav fyra kritiska, 50 viktiga och en måttlig. Av dessa finns även tre Zero-Days men det är ännu inte känt om de har utnyttjats aktivt.

Kritiska sårbarheter upptäcktes i OLE Automation (CVE-2021-31194), Protokollstacken för HTTP (CVE-2021-31166), Hyper-V (CVE-2021-28476) och Script-motorn i Internet Explorer (CVE-2021-26419).

Zero-Days påverkar .NET och Visual Studio (CVE-2021-31204), Microsoft Exchange Server (CVE-2021-31207) och common_utils (CVE-2021-31200)

Rekommendationen är att uppdatera snarast möjligt.

Källa

https://msrc.microsoft.com/update-guide/

IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.