IT Total in english

Security Alert

Kritisk Sårbarhet I VMware

En kritisk sårbarhet (CVE-2021-21984) har hittats i VMware vRealize Business for Cloud.

Denna har ett CVSSv3 värde på 9.8 och kan utnyttjas av angripare till att skapa access i sårbar vRealize Business for Cloud Virtual Appliance. För att åtgärda detta har VMware släppt nya säkerhetsuppdateringar.

Rekommendationer är att uppdatera snarast möjligt. Se under källor för mer information.

 

Källor

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0007.html

https://kb.vmware.com/s/article/83475

IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.