IT Total in english

IT-Total Blogg

Se upp! Viktiga roller det kommer bli brist på inom IT

Är du nätverkstekniker eller databasadministratör? Då är svarta tidningsrubriker om stigande arbetslöshet inget som angår dig. Detta är nämligen två yrken som vi kommer att få akut brist på de närmaste åren.

I sin rapport ”IT-kompetensbristen 2020” uppmärksammade TechSverige att det saknas 70 000 personer inom techsektorn år 2024. Några av de mest eftertraktade rollerna kommer att vara nätverkstekniker och personer med databaskompetens.

 

IT-Total_blogg_viktiga-roller-brist

 

 

Det som driver digitaliseringen framåt i ett globalt perspektiv

Två viktiga saker som driver digitaliseringen framåt är lagar och tekniska innovationer. Dessa två aspekter samspelar och påverkar vilka typer av roller som får en hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Just nu kanske det är omvärldsläget med det informationskrig som vi befinner oss i som i sin tur präglar lagstiftning, säkerhetsskyddslagar och NIS-direktiv och den typen av åtgärder. Rent generellt sett de senaste åren så har det inte skett särskilt mycket förändringar på IT-avdelningarna runt om i landet. Vissa tjänster har skruvats upp och andra ned. Men vissa sticker ut.

 

Den tekniska utvecklingen

En av de stora saker som driver utvecklingen på en IT-avdelning är vilka tekniska framsteg som görs i och med moln och IoT. Här spelar ju framtidens 5G-nät en tongivande roll i och med alla nya tjänster och produkter som kommer att bli verklighet. Tack vare all innovation inom sensorteknik, sammankopplade tjänster samt hastigheten och portabilitet 5G för med sig väntar vi oss att företagen även kommer hitta nya sätt att driva tjänster och affärer.

 

Nya regulatoriska krav och lagar formar nya roller

Den andra saken som många kanske inte tänker på lika mycket - men som spelar en enorm roll när det gäller formandet av nya roller inom IT är lagstiftning. Till exempel i och med GDPR så började integritetsdebatten på allvar. Plötsligt så var funktioner som hade med dataskydd, integritet och säkerhet hett eftertraktade på arbetsmarknaden och det rådde ett stort underskott av till exempel CISO:s. Även rollen som DPO ökade markant. Tjänster som alla företag mer eller mindre var tvingade att ha.

Innan alla förstod vad bokstavskombinationen GDPR innebar så var inte CISO eller DPO ett särskilt känt begrepp - men i och med lagstiftningen så blev det eftertraktat - likaså dataskydd. Den här typen av tjänster är något som vi kommer att få se mera av i framtiden, nämligen att nya lagar formar nya positioner och spelregler för företag och organisationer. Detta rör ju både företag som har muskler att anställa dessa personer och företag som köper konsulttjänster. På detta sätt så växer ju IT-området hela tiden allteftersom nya lagar skapar nya roller inom IT.

 

IT-Total_Blogg_viktig-roller-det-kommer-bli-brist-på

Två roller det kommer bli brist på inom IT

 

Administratörer och arkitekter med databaskompetens

Idag händer det otroligt mycket inom databaser. Företag och konsultfirmor talar om relationsdatabaser kontra objektorienterade databaser - som jobbar mycket med informationsinhämtning på kort tid. Historiskt sett så har en databasadministratör varit en tjänst som underhållit en databas, sett till att skräp-loggar tagits bort, kluster fungerat och hållit administrationen av själva databasen igång. Ju fler företag som idag jobbar smart med sin information kommer att behöva folk som har supervass kompetens inom databaser. De som faktiskt implementerar blir allt färre. Tyvärr så har databaskompetens blivit allt ovanligare och svårare och svårare att hitta eller sammanfogats med andra roller. Det är absolut inget ovanligt med tjänsten - men den har hamnat lite i skymundan och blivit bortprioriterad när nyutexaminerade utvecklare i stället valt kanske spelutveckling och andra saker som sina huvudspår. Databaspersonerna har helt enkelt blivit svåra att hitta, vilket har blivit en utmaning för hela branschen.

 

Nätverksteknikernas återkomst!

De senaste årens extrema fokus på moln, teknik och säkerhet har gjort att gruppen nätverkstekniker har hamnat i skuggan. Nyutexaminerade nätverkstekniker från yrkeshögskolor och universitet lyser också starkt med sin frånvaro. Vilket har gjort att det inte kommit ut så mycket nya personer som verkligen kan nät. Och många av de få som kan nät kanske har gått över och jobbar på en mera abstrakt nivå - alltså man jobbar inte lika hands on, vilket har gjort nätverksteknikerna förhållandevis sällsynta i relation till hur ofta de behövs.

Den verklighet som möter dagens nätverkstekniker är en annan än den tidigare generationen. Idag är nätprodukterna mycket mer kompletta och smarta vilket gör att i framtiden handlar nätverk inte bara om att få kommunikation från A till B - utan det kommer att handla om förmågan att få ett helt ekosystem att fungera.

Att få accesser till data på ett smart och intelligent sätt med stora distanser på ett säkert och begripligt sätt. Att vara nätverkstekniker i framtiden kommer att vara mycket mer automatiserat och konceptualiserat. Nätverkstekniker, nätverksarkitekter, kommunikationsdesigners kommer att bli en bristvara. Det är faktiskt redan idag en bristvara. Men det kommer att bli ännu mer och konkurrensen kommer att hårdna.

 

Läs första delen av vår bloggserie:

Molnresan som blev till ett ekonomiskt oväder

 

 

På IT-Total jobbar några av Sveriges duktigaste inom nätverk och IT-säkerhet och vi älskar att dela med oss av våra kunskaper och diskutera olika lösningar på en avancerad nivå. Just nu söker vi fler nätverkstekniker. Är du den vi söker? Läs mer om tjänsten här! 

 

 

Artikeln publiceras i samarbete med

hpe

IT-Total

På IT-Total brinner vi för att hjälpa medelstora och stora företag med en säkrare digitaliseringsresa. Vi gör det genom att leverera Managerade Tjänster, Konsulting och Produkter inom IT-infrastruktur från Secure Hybrid Cloud till fysiska brandväggar. Tryggt, personligt och Cybersäkert. Alla anställda är säkerhetsprövade och finns i säkerhetsklassade lokaler och datahallar. Vi kan erbjuda svensk leverans.