22 dec 2020

Olof Sand utsedd till styrelseordförande för IT-Total

IT-Total har tagit stora strategiska kliv under hösten. Efter att ha gått samman med både IT-företaget Devinix och konsultbolaget EnvokeIT tillträdde nya VD:n Michael Nilsson 1 december. Idag presenterar företaget Olof Sand som ny styrelseordförande.

IT-Total växer och satsar på att utveckla managerade tjänster, kundrelationer och partnerskap. Efter samgåendet med Devinix och EnvokeIT har företaget idag cirka 140 medarbetare. EnvokeIT erbjuder stor kunskap inom molntjänster och Devinix en teknisk plattform som stärker IT-Totals driftserbjudande.

Olof-1 (low res)

Som nästa steg i företagets utveckling tillträder nu Olof Sand som ny styrelseordförande. Olof ersätter Christer Alm, tillförordnad ordförande, som återgår till sin ordinarie befattning som ledamot och konsult till bolaget.  

Olof Sand har gedigen erfarenhet av digitalisering, tjänsteproduktion och globalisering genom ledande befattningar i företag som Acando (som medgrundare), ABB, Anticimex, Proact, Midroc och Quant.

Han är idag VD på snabbväxande digitaliseringskonsultbolaget Zington och Ordförande för AB Regin.
– IT-Total står nu inför en ny tillväxtfas. Jag ser fram emot att som ordförande få bidra med mina erfarenheter av att utveckla lönsamma bolag och starka kundrelationer. Jag har även hjälpt många företag att identifiera och genom ytterligare digitalisering realisera förbättringar av deras affärsprocesser med säkerhet i fokus. Vi växer tillsammans med våra kunder, säger Olof Sand.

 Christer Alm, delägare och avgående tf. styrelseordförande:
– Nu är IT-Total redo att ta nästa steg på vår resa genom att skapa mervärde för våra kunder i en snabbt föränderlig IT-marknad. Med Olof Sand som styrelseordförande och Michael Nilsson som ny VD på plats ser vi fram emot att tillsammans med vår huvudägare Segulah V fortsätta att utveckla IT-Total. Vår ambition är att vara en stark och långsiktig IT-partner inom drift, digitalisering och cybersäkerhet – alltid med kunden i fokus.

 

För mer information kontakta:

Olof Sand, styrelseordförande, IT-Total
+ 46 70 218 13 11, Mail

 Michael Nilsson, VD, IT-Total
+ 46 73 438 21 27,
Mail

Christer Alm, delägare och avgående tf. styrelseordförande, IT-Total
+ 46 76 787 23 10,
Mail

  

 

Om IT-Total
Vi bryr oss om säker IT. Jättemycket. Så att du kan fokusera på det du bryr dig om.

Vi levererar tjänster på ett säkert sätt för att hjälpa våra kunder i deras digitaliseringsresa. Vi är där oavsett om du är i behov av en lokal lösning, en hybridlösning, en molntjänst eller en partner för komplett och säker IT-drift.

Vår personal är säkerhetsprövad och utgår från säkerhetsklassade lokaler och datahallar i Sverige.

www.it-total.se