IT Total in english

IT-Total Blogg

Mer 5G — fler botnät

Gästskribent: Ola Björling, Baffin Bay Networks

De möjligheter som följer utvecklingen av 5G har uppmärksammats flitigt i media på sistone. Inom branschen ser vi positivt på vad ny teknik kan öppna upp för innovationer, och jag och mina kollegor på Baffin Bay Networks är inget undantag. Med det sagt finns det en rad mindre positiva effekter av 5Gs framfart som också är viktiga att tänka på — och hantera. Vi kommer se betydligt många fler enheter uppkopplade mot internet och det gäller inte bara enheter som vi traditionellt sett ser som internet-uppkopplade utan även smarta kylskåp, AC-system, skrivare, övervakningskameror, bilar och många fler. Tillväxten av 5G väntas dessutom vara hundrafaldig över de kommande åren.

Webinar: Trendspaningar kring internetsäkerhet

Allt eftersom antalet uppkopplade enheter ökar, så ökar även antalet nätverkspunkter som riskerar bli utnyttjade av cyberbrottslingar. Det väntas i sin tur leda till en ökning av DDoS attacker då det blir lättare än någonsin att hitta enheter att inkludera som verktyg i en överbelastningsattack. Dessutom kräver en DDoS-attack över 5G-nätet inte lika många enheter till antalet för att få till en kraftig attack då den tillgängliga bandbredden är 10-15 gånger högre än på en vanlig mobil uppkoppling. För att exemplifiera krävde ett Mirai-botnät i snitt 100 000 enheter för att komma upp i en attack i terbit-storlek för några år sedan — en siffra som fullständigt dykt sedan 5Gs intåg på marknaden.

Enheter som har stöd för skalbara nätverk och molntjänster utgör således en ny era av potentiella hot på internet. Många av dessa enheter är helt oskyddade i sin uppkoppling vilket gör dem sårbara för att utnyttjas. Sammantaget kommer 5G förstås främst leda till innovation, ökad utveckling och andra rent positiva effekter — men vi behöver också förbereda oss på en ökning av cyberattacker då det blir allt enklare att genomföra dem. För att förbereda dig är det läge att se över ditt skydd på internet, men också vilka delar av dina internetbaserade tjänster som innefattas av det skyddet.

Nya omständigheter kommer kräva nya medel för att stoppa cyberattacker.

 

Den 10 mars har IT-Total ett webinar tillsammans med Baffin Bay med temat:
Trendspaningar kring internetsäkerhet: Det kan vi förvänta oss under 2021

Till webinar

 

Läs mer om

MSS Internet Threat Protection

 

 

Om vår partner Baffin Bay Networks

Baffin Bay Networks är en svensk utmanare inom cybersäkerhet. De är baserade i Stockholm och besitter mångårig expertis inom molnbaserade säkerhetslösningar. Med sin intelligenta cybersäkerhetsplattform strävar de mot att tillgängliggöra ett avancerat internetskydd för alla. Läs mer på baffinbaynetworks.com.

 

Läs mer om allt vi bryr oss om på

 

 

Ola Björling

Med mer än 30 års erfarenhet från IT branschen har Ola haft många olika roller och har erfarenheter både från nystartade bolag och stora globala företag inom nätverk och säkerhet. Hans passion ligger i att hjälpa kunder och partners med deras digitaliseringsresa.