IT Total in english

IT-Total Blogg

Lösenordsbytardagen

Det är inte bara viktigt att hålla sina lösenord hemliga och uppdaterade, utan även tillräckligt säkra. Lösenordsbytardagen firas sedan 2010 för att påminna och informera oss om hur vi hanterar våra lösenord, samt att det kanske är dags att byta.  

 

Varför är det viktigt att ha ett starkt lösenord? 

Det kan låta tjatigt och urvattnat, men faktum är att en av de vanligaste metoderna för kontokapning görs möjligt på grund av för simpla lösenord. Genom att använda tekniker som brute force, kan en attackerare genom multipla försöka att gissa sig till ditt lösenord kapa konton. Eftersom ett system kan kolla allt ifrån 10.000 – 1  miljard lösenord per sekund, är det väsentligt att med fler tecken göra processen för kapning svårare. Ett lösenord på 8 tecken som endast innehåller siffror kan knäckas på allt mellan någon sekund till några timmar, medan ett som innehåller 14 tecken och blandar siffror, bokstäver och specialtecken kan ta flera århundraden.  

 

Om du har svårt att komma ihåg 

Det är inte alltid lätt att minnas sina långa, komplicerade lösenord – speciellt då vi är uppkopplade mot allt fler sajter, applikationer och system. Du bör självfallet inte skriva ned dina lösenord, men om du tycker det är svårt att minnas finns det alternativ: 

  1. Använd en lösenordshanterare. Det blir alltmer vanligt att använda sig av en lösenordshanterar i vilken du kan spara alla dina lösenord och sedan komma åt dem med ett ”master password”. 
  2. Utnyttja multifaktorautentisering (MFA) där det är möjligt. Allt fler applikationer och sidor erbjuder möjligheten till MFA och det ger en extra nivå av skydd i inloggningsprocessen.  

 

Är det starkt nog? 

Att veta om ens lösenord är starkt nog kan vara svårt, speciellt då vi har lätt för att återanvända lösenord eller använda något som andra också gör. Det finns flera sidor där du kan testa hur starkt ditt lösenord är om du är osäker. Vill du se om du använder något av de vanligaste lösenorden i Sverige kan du göra det här. Om du misstänker att ditt konto blivit utsatt för intrång kan du kolla din mail på sidan haveibeenpwned. 

 

IT-Total erbjuder många lösningar för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, skydd mot attacker och utbildningar i cybersäkerhet. Med informerade medarbetare minskar ni risken för onödig dataförlust. Läs mer i vår blogg om hur en lösning för säkerhetsutbildning kan se ut. 

 

Misstänker ni att ni blivit utsatta för en attack eller är ni nyfikna på hur IT-Total skulle kunna hjälpa just er med ert dataskyddsarbete? 

 

För mer information kontakta: 

Fredrik Rosencrantz, Head of Managed Services & Cyber Security, IT-Total. 

fredrik.rosencrantz@it-total.se+46 70-782 20 00 

 

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig inom Cyber Security? Läs mer här:

Cyber Security

  

För mer information och tips: 

Om brute force 

Lösenordshanterare 

Oönskad e-post 

 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.