IT Total in english

IT-Total Blogg

Förhindra dataförlust

I en serie om tre fallstudier beskriver IT-Total hur man kan lösa olika typer av cybersäkerhetsproblem. Sist ut i denna serie av fallstudier kommer vi fokusera på problem med att skydda data.   

I del två belyste vi ett problem med policyefterlevnad som utmaning. Läs mer här:

Policyefterlevnad som utmaning

 

Utmaningen 

Ett börsnoterat företag vill säkerställa att deras finansiella rapporter hålls säkra inom företaget tills de offentliggörs genom lämpliga kanaler. De är för närvarande inte säkra på hur deras data hanteras. 

 

Lösningen 

Kort efter att ha implementerat lösningen identifierade företaget flera risker. Kvartalsrapporter och affärsplaner för det kommande året överfördes utan säkra metoder till USB-lagringsenheter. Dessutom lagrades mjukvarukod (immateriell egendom eller IP) lokalt på bärbara datorer. Om dessa USB-lagringsenheter eller bärbara datorer skulle försvinna, skulle företaget förlora både data och kontrollen över vem som kan komma åt dem. 

 

Bild: Exempel på displaymeddelande.  

Fördelar 

Tack vare lösningen fick ledningsgruppen tydlig transparens över sina brister i datahanteringen. Företagets ledningsgrupp kan känna sig trygga i att inte är bara deras finansiella rapporter säkra, utan också deras IP och rykte. Genom att implementera en relevant IT-säkerhetspolicy antar anställda bättre dataskyddspraxis och känsliga data hamnar inte i fel händer.  

 

Dataskydd 

Med IT-Totals lösning kan företag förhindra och förebygga att känsliga data stjäls eller förloras p.g.a. bristfällig hantering. IT-Total använder sig av en teknologi som heter Data Protector™ och är en del av Ava Reveals plattform.  

 

Är du nyfiken på hur  IT-Total skulle kunna hjälpa just er med ert dataskyddsarbete eller intresserad av en demonstration?  

Kontakta oss

 

Kontakt: 

Fredrik Rosencrantz, Head of Managed Services & Cyber Security, IT-Total. 

fredrik.rosencrantz@it-total.se+46 70-782 20 00 

 

Missade du del 1 där vi belyste ett problem med utbildning som utmaning? Läs mer här:

Säkerhetsutbildning i realtid

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.