IT Total in english

IT-Total Blogg

Fördjupa din kunskap i MITRE ATT&CK

Ta del av praktiska mikrokurser inom Red, Blue och Purple Teaming. Vi tror att Purple Academy från Picus kommer att öka medvetenheten kring cybersäkerhet hos företag och organisationer.

Purple Academy är ett projekt av Picus Security för att erbjuda kostnadsfria cybersäkerhetskurser till samhället. De senaste månaderna har de arbetat hårt för att bygga en inlärningsplattform för cybersäkerhetspersonal och privatpersoner med intresset att förbättra sina kunskaper och praktiska färdigheter inom cybersäkerhet.


Läs mer om kurserna

 

Kursinnehåll:

 • The Absolute Beginners Guide to MITRE ATT&CK

 • MITRE ATT&CK #1 - Process Injection

 • MITRE ATT&CK #2 - PowerShell

 • MITRE ATT&CK #3 - OS Credential Dumping

 • MITRE ATT&CK #4 - Masquerading

 • MITRE ATT&CK #5 - Windows Command Shell

 • MITRE ATT&CK #6 - Command and Scripting Interpreter

 • MITRE ATT&CK #7 - Scheduled Task/Job

 • MITRE ATT&CK #8 - Registry Run Keys / Startup Folder

 • MITRE ATT&CK #9 - System Information Discovery

 • MITRE ATT&CK #I0 - Impair Defenses

   

 

Introduktion till MITRE ATT&CK ramverk

Se video här

 

Om vår partner Picus

Som pionjär inom BAS (breach- and attacksimulation) har Picus utvecklat en ny helhetssyn på IT-säkerhet: Kontinuerlig säkerhetsvalidering. Den unika Picus-plattformen är utformad för att kontinuerligt mäta effektiviteten för säkerhetsförsvar genom att ständigt använda nya cyberhotscenarier. Picus, med huvudkontoret i San Francisco, är anlitat av många stora multinationella företag och myndigheter, och har fått utmärkelsen ”Cool Vendor” av Gartner 2019. Picus har ett stort team med analytiker och datatekniker som bevakar omvärlden och dagligen uppdaterar plattformen med hotbildsdata så att attacksimuleringarna ständigt är aktuella.

 

IT-Total Cyber Defense Center

IT-Total Cyber Defense Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering 24/7/365. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Cyber Defense Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.