IT Total in english

IT-Total Blogg

Effektiv infrastruktur, vad är det?

Att investera i säkra IT-lösningar är ett enkelt sätt att trygga sitt företag och samtidigt öka effektiviteten.  IT-Total fokuserar på att skapa välfungerande infrastruktur – genom att på ett säkert sätt leverera tjänster som hjälper kunderna på digitaliseringsresan.

För många av dagens verksamheter ses infrastruktur främst som underliggande komponenter för att stödja en viss funktion. Men för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt blir relationen med en eventuell partner, som hanterar datan, lika värdefull som de underliggande komponenterna. För IT-Total är det därför viktigt att kunna erbjuda pålitlig hantering av komponenterna – likväl som ett tryggt partnerskap ut mot kund.

– Vi bryr oss jättemycket om våra kunder och vill etablera nära samarbeten. Till detta har vi säkerhetsprövad personal och likaså säkerhetsklassade datacenter. Dessutom sitter vi i säkra, zonindelade lokaler, där all personal inte tillåts vistas i samtliga delar. Vi vill att man som kund ska känna att vi är en trygg partner, säger Lars Dynesius, Business Developer Cloud på IT-Total.

Fångar upp hela spektrat
För att uppnå en effektiv infrastruktur är etableringen av ett fungerande arbetssätt det första som behöver säkerställas. Det handlar då om att stödja kommunikationen mellan verksamheten som nyttjar och utvecklar funktionen och de som hanterar infrastrukturen, så att relationen fungerar smidigt. Förändringar måste göras strukturerat med korta ledtider och väldefinierade processer – något som gäller oavsett om hanteringen av infrastrukturen sker inhouse eller genom outsourcing.

– Det kan vara väldigt nischat, men vi fångar hela spektrat. Oavsett om kunden vill ha hjälp med mer traditionell infrastruktur eller moderna containermiljöer så kan vi bistå med alla enskilda delar, oavsett om det är i en privat, publik eller hybrid molnleverans. I slutändan är vi med och levererar en funktion där det finns massvis av underliggande lager. Allt detta ska göras på ett säkert sätt, samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt och man ska kunna skala upp och ner. På så vis blir lösningen allt det som slutkonsumenten eftersöker, säger Lars Dynesius.

– Vi hjälper våra kunder med deras digitaliseringsresa, vilket innebär att vi levererar tjänster på ett säkert sätt – oavsett vad det är för effekter du som kund eftersöker. Vi sätter säkerhet i fokus i allt vi gör, allt för att man som kund ska känna att vi levererar säkra IT-lösningar.

 

Lars tipsar: 4 ledord för en bättre infrastruktur

1. Informationsklassificering
Se till att ha koll på din data och hur den får och ska exponeras. Det är grundläggande för designen av din infrastruktur och dina funktioner.

2. Närhet 
Främja öppenhet mellan utveckling och drift och ha gemensamma mål. Oavsett om det är internt, eller mellan dig och en infrastrukturpartner, är det viktigt att se det som just ett partnerskap.

3. Tillit
Skapa en kultur som bygger på tillit och inte fingerpekning. Planera för att det kan gå fel i stället för att planera för att det inte får gå fel.

4. Kompetenssäkra
Se till att planera för kontinuitet. Eftersom en stor del av en effektiv infrastruktur handlar om just konfiguration och automation är det viktigt att ha personell redundans i de olika team som förstår tekniken och jobbar med infrastrukturen.

En framgångsrik resa till molnet

En lösning passar inte alla. Det är viktigt med en tydlig strategi för en framgångsrik resa till molnet, där både IT och verksamheten är intressenter. Fler och fler företag väljer att modernisera sin IT, där ledord som ”time to market”, flexibilitet, skalbarhet och mobilitet är viktigt för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag. I vårt webinar får ni veta hur företag effektivt kan använda molntjänster på ett säkert sätt.
Vi kommer även att förklara hur ni kan öka er produktivitet genom användningen av Microsoft 365, förklara utmaningarna med molnet samt beskriva hur vi på ett framgångsrik sätt snabbt kan komma igång med en hybrid lösning, genom att utnyttja tjänsterna i tex Microsoft Azure.

 

Se webinar

 

 

Är du intresserad eller vill veta mer om hur IT-Total arbetar inom infrastruktur? 

Kontakta Christer Alm, tf Head of Sales & Solutions
Mail: christer.alm@it-total.se 

Lars Dynesius

Business Developer Cloud på IT-Total.