IT Total in english

IT-Total Blogg

9 säkerhetstips för att skydda din integritet i mobilen under semestern

Enligt rapporten från Svenskarna och Internet 2021 framträder en tydlig bild av ett samhälle som till stora delar är digitaliserat, och där det uppkopplade livet för de flesta är en självklar del av både arbete, skola och fritid. Av hela befolkningen i Sverige ser man att 9 av 10 använder internet varje dag, och att var femte som är i en relation idag träffade sin partner på nätet. Vi bär också det digitala livet med oss, mobilen är den uppkopplade enhet som används mest.

 

Att internet tyvärr är fyllt av olika risker är en del av digitaliseringens baksida. Oron för att tillexempel bli drabbad av bedrägerier vid betalning på nätet är utbredd, liksom oron att utsättas för utpressningsförsök eller ta del av information som inte stämmer. En del av den oron verkar också vara berättigad, eftersom 4 av 10 uppger att de har blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet under det senaste året. Det är också 5 procent som har blivit utsatta för utpressning eller hot enligt rapporten.

 

Identifiera:

1. Lösenkod till mobilen

Det är viktigt att skydda mobilen med en lösenkod vid öppning av mobiltelefonen så att inte främlingar kan gå igenom alla dina bilder och annat du har i mobilen. 

 

2. Öppna Wi-Fi nät

Det finns en stor säkerhetsrisk att vara uppkopplad till öppna Wi-Fi nät. Därför rekommenderar vi att man håller sig till mobilnätet som är säkrare. Om du måste vara på ett öppet Wi-Fi-nät använd då VPN, se till att inte genomföra bankärende, göra känsliga privata handlingar eller öppna känsliga mail. 

 

Förebygga:

3. Använd olika lösenord i appar

När du skriver in lösenord för appar som tillexempel Facebook, LinkedIn, Instagram och Spotify i telefonen så kan det lätt bli många lösenord att ha koll på och ibland kanske det blir lätt att skriva in liknande eller till och med samma lösenord. Tänk därför på längden på lösenordet är viktigare än dess komplexitet. Viktigt är att skriva unika lösenord så du inte använder samma eller liknande lösenord till alla dina inloggningar, utan har ett specifikt lösenord för varje tjänst. 

4. Appar i telefonen

Det är bra om man tänker efter lite extra innan man laddar ner appar, särskilt appar på företagstelefonen. Oönskade appar kan läcka känsliga data. 

 

person holding black phone

 

Skydda:

5. Uppdateringar

Håll din telefon och dina appar uppdaterad med de senaste systemuppdateringarna. Ibland kan uppdateringarna fixa buggar som till exempel kan göra att din telefon kan hackas enbart genom att besöka en webbplats. Webbläsaren är väldigt viktig att uppdatera då det ofta är den som utnyttjas när man blir hackad.

6. Skydda integritet på nätet

Aktivera begränsad spårning så blir du mer anonym.

Android: Inställningar -> Google -> Annonser -> Välj bort Anpassning av annonser.
Iphone: Inställningar -> Integritet-> Apple-Reklam -> Stäng av personliga annonser.
(Kan variera beroende på vilken telefon man använder och om man har senaste uppdateringen.)

7. Okända länkar

Akta dig för länkar som du inte känner dig säker på. På mobilen sker ofta phishing och hackningsförsök vilket kan vara en stor säkerhetsrisk för din personliga integritet på mobilen.

 

Hitta:

8. Kontrollera ofta dina behörigheter

Se gärna över de appar som används dagligen, ha som vana att ta bort appar som är onödiga och inte används. Med tanke på hur mycket privata uppgifter vi hanterar i mobilerna är det dumt att inte se över apparnas olika rättigheter. Gå igenom behörigheterna till kamera, kontakter och så vidare då och då. Stäng av allt du inte ser något behov av att tillåta.

 

 

Åtgärda:

9. Säkerhetskopiering

Se till att göra en backup ofta på dina bilder i mobilen. Viktigt att du sparar ner bilder på en säkrare källa ofta ifall du skulle tappa din mobil under semestern.

För att hjälpa våra kunder att upprätthålla tillgängligheten, garantera regelefterlevnad och möta den allt mer komplexa hotbilden, arbetar vi med ett holistiskt tillvägagångssätt när det kommer till säkerhet genom att applicera våra fyra hörnstenar Identifiera, Förebygga, Stoppa, Hitta & Reagera på samtliga tre av våra leveransområden.

En utbildad och medveten personalstyrka är en viktig komponent i ett effektivt säkerhetsarbete genom att de lär sig identifiera avvikelser och försök till påverkan. En tydlig och god säkerhetskultur bidrar till att skydda organisationens tillgångar och minskar riskerna. 

 

Misstänker du att ditt företag drabbats av ett intrång eller angrepp, tveka inte att kontakta oss!

Diego Lopez:

Mail: diego.lopez@it-total.se

Tel: 070-667 67 06

Om du som privatperson misstänker att du drabbats av ett intrång och brott begåtts rekommenderar vi att man gör en anmälan till polisen och kontaktar  11414 för ett göra en anmälan.

 

Läs mer om hur ni kan utbilda er personalstyrka:

Höj er organisations cybersäkerhet 

 

Affärsområdet Cyber Security består av en grupp specialister med mångårig erfarenhet inom området. Vår vision är att vara det säkra IT-företaget, som bryr sig. Jättemycket. Läs mer här!

 

Källa:

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/?gclid=Cj0KCQjwktKFBhCkARIsAJeDT0hJJurhgeKjMTfv6byUla7x3tcDOltrlrEaqa3RHTIyiRj-2dS-bxMaAnffEALw_wcB 

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.704975/mobil-sakerhet-integritet

 

IT-Total Security Operations Center

IT-Total Security Operations Center övervakar det globala hotlandskapet och levererar hanterad hotdetektering. Vi skyddar organisationers affärskritiska tillgångar mot cyberattacker genom snabb respons, analyser och åtgärder. IT-Total Security Operations Center består av seniora analytiker som arbetar med omvärldsbevakning och manuella analyser. Vi använder även av ett flertal beprövade tekniska verktyg, både statiska och dynamiska.